p

Budjettiesitys vaarantaa ympäristöhallinnon toimintakyvyn

Valtiovarainministeri Antti Rinteen budjettiehdotus jatkaa ympäristöhallinnon kurittamista. Luonnonsuojeluliitto pitää VM:n talousarvioesitystä lyhytnäköisenä: luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää että ympäristöhallinnolla on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseksi.

Ympäristöhallinnon resursseja on kuluvalla hallituskaudella leikattu jo tuntuvasti. Samalla sen riippumattomuus on heikentynyt aluehallintouudistuksen myötä. Ympäristöministeriön osuus on enää hieman yli 0,5 prosenttia koko valtion budjetista. Samalla sen kyky suoriutua lakisääteisistä ympäristövalvontatehtävistä on heikentynyt merkittävästi. Pahimmillaan leikkaukset voivat johtaa pahoihin ympäristöonnettomuuksiin, kuten kävi Talvivaaran kaivoksessa syksyllä 2012.

VM:n talousarvioehdotus ehdottaa kevään kehysriihessä sovittujen leikkausten päälle lisäleikkauksia niin ympäristöministeriön, aluehallintovirastojen (AVI) kuin myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rahoituksen osalta. Luonnonsuojeluliitto vastustaa näitä leikkausesityksiä. Toimiva ympäristövalvonta on kestävän elinkeinotoiminnan ja hyvän ympäristönsuojelun edellytys.

Valtiovarainministeriö ehdottaa Soklin kaivoksen ratainvestointeihin jopa 200 miljoonan euron valtiontukia. Luonnonsuojeluliitto vastustaa julkista panostusta ekologisesti ja poronhoidon kannalta pulmalliselle kaivokselle. Lisäksi se pitää hallituksen arvioita hankkeen työllisyysvaikutuksista (1500 työpaikkaa) yliampuvina.

"Suomen kaivospolitiikka on jo nyt varsin myönteistä ilman että siihen ohjataan jatkuvasti lisää julkista tukea. Soklin ratainvestoinnin rahoittaminen olisi ympäristölle haitallinen tuki. Julkisen liikenteen edistäminen olisi ratapuolella huomattavasti parempi kohde valtion investoinneille", toteaa toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Kevään kehysriihen päätökset uhkaavat myös muita ympäristötavoitteita, kuten vesien ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Luonnonsuojeluliitto pitää ensisijaisen tärkeänä, että työtä vesien tilan parantamiseksi ei unohdeta menojen leikkaushuumassa. Vesien tilan parantaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, jolle on turvattava rahoitus valtion talousarviosta.

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan myös luonnonsuojelun rahoituksesta. Hallitus leikkasi kevään kehysriihessä rahaa luonnonsuojelulta, mikä hankaloittaa entisestään niin Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman (METSO) kuin soidensuojelun täydennysohjelmankin toteuttamista.

”Hallitus on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Kehysriihessä tehdyt päätökset uhkaavat romuttaa tämän tavoitteen lopullisesti. Ei voi samaan aikaan puhua yleviä ja käytännön politiikalla edistää aivan muuta. Se vie hallituksen uskottavuuden. Luonnonsuojelun rahoitus on pistettävä kuntoon viimeistään ensi kevään hallitusneuvotteluissa”, vaatii Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

- Kestävän kaivostoiminnan verkoston kannanotto 13.8.2014 »» 

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.