p

FAO: Ihmiset metsäpolitiikan keskiöön

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (Food and Agriculture Organization, FAO) korostaa kansalaisten roolia metsäpolitiikan muotoilussa ja sen toimeenpanossa. FAO:n mukaan kansallisten metsäpoliittisten toimien pitää palvella aikaisempaa enemmän ihmisten tarpeita kuten metsiä toimeentulon lähteenä ja maaseudun kehittämisestä.


FAO:n uuden raportin Maailman metsien tila 2014 (State of World’s Forest 2014) mukaan:
  • Virallisen, kansantaloudessa näkyvän metsäsektorin vuotuinen tuotto on noin 600 miljardia dollaria. Tämä vastaa noin 0.9 % maailmantaloudesta.
  • Metsäsektori työllistää 54 miljoonaa ihmistä maailmassa. Tämä vastaa noin 1.7 % maailman työllisyydestä. Työllisistä 41 miljoonaa saa toimeentulonsa ns. epäviralliselta sektorilta (esim. kotitarve, epävirallinen talous, mutta ei kuitenkaan harmaa talous).
  • Metsäenergian osuus on 29 maassa yli puolet kansallisesta energiatuotannosta. Esimerkiksi Tansaniassa yli 90 % maan energiatuotannosta on metsäenergiaa. Maailmanlaajuisesti naiset ja lapset keräävät 85 % energiapuusta.
  • Maaiman väestöstä 2,4 miljardia valmistaa ruokansa ja 764 miljoonaa ihmistä keittää vetensä puuenergialla.
  • 1,3 miljardia ihmistä eli joka viides asuu puusta tehdyssä rakennuksessa.
Raportti julkaistiin FAO:n metsätalouskomitean kokouksen yhteydessä Roomassa. Suomen voimakas tuki kansainväliselle metsäyhteistyölle tuli kokouksessa esille useaan otteeseen. FAO:n yhteenvedon mukaan Suomi oli vuosina 2012-2013 suurin yksittäinen metsähankkeiden rahoittajamaa.

Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johti ylijohtaja Juha Ojala. Suomen puheenvuorossa Ojala kertoi Suomessa viime vuosien aikana tehdystä kokonaisvaltaisesta metsäpolitiikan uudistamisesta. Uudistusten lähtökohtana ovat olleet elinkeinojen edellytysten vahvistaminen, metsäomistusrakenteen monimuotoisuuden ottaminen paremmin huomioon, hallinnon kehittäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä uusien innovaatioiden edistäminen.
Lähde: MMM
Kuva: Kuvakaappaus raportin kannesta

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.