p

Itä-Suomen yliopisto osallistuu ainutlaatuiseen materiaalien kierrätyksen tutkimusohjelmaan

Itä-Suomen yliopisto on mukana Tekesin rahoittamassa materiaalien arvovirtoihin keskittyvässä tutkimusohjelmassa. CLEEN Oy:n käynnistämä materiaalien arvovirrat -tutkimusohjelma (ARVI) on ensimmäinen materiaalin kierrätyksen poikkiteollinen tutkimusohjelma Suomessa.

Kuva: MarkBuckawicki  / Wikimedia Commons
ARVI-tutkimusohjelman tavoitteena on yli kaksinkertaistaa suomalaisten kierrätysalan yritysten liikevaihto vuoteen 2020 mennessä ja auttaa yrityksiä vastaamaan vientihaasteisiin. Ohjelma mahdollistaa ainutlaatuisen ja pitkäjänteisen materiaalitehokkuuden tutkimusyhteistyön teollisuuden ja tutkimuslaitosten välillä.

Tutkimusohjelmassa hyödynnetään Itä-Suomen yliopiston osaamista muun muassa muovien kierrätykseen liittyvien terveys- ja ympäristöriskien arvioinnissa. Itä-Suomen yliopistosta tutkimusohjelmaan osallistuvat ympäristötieteen laitoksen sisäilman ja työhygienian tutkimusryhmä sekä ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä. Tekesin rahoittamassa poikkitieteellisessä hankkeessa on mukana keskeisiä suomalaisen kierrätysliiketoiminnan yrityksiä ja laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Tähtäimessä 20 prosentin vuosittainen kasvu kierrätysliiketoiminnassa

Tutkimusohjelman tavoitteena on mahdollistaa 20 prosentin vuosittainen kierrätysliiketoiminnan kasvu kierrätysalan yrityksille Suomessa ja siten yli kaksinkertaistaa niiden liikevaihto vuoteen 2020 mennessä. Kasvu tulee pääasiallisesti vientiliiketoiminnasta kuten muovien, yhdyskunta- ja metallijätteen, sähkö- ja elektroniikkaromun ja tuhkien kierrättämisestä sekä uusien kierrätysteknologioiden ja liiketoimintamallien kaupallistamisesta.

Luonnonvarojen hupeneminen edellyttää siirtymistä radikaalisti tehokkaampaan materiaalien uudelleenkäyttöön. ARVI-tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä materiaalien kierrätykseen liittyvistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista sekä kehittää tietotaitoa materiaalien talteenottoon. Nelivuotisessa ohjelmassa syvennytään erilaisten toimintaympäristöjen vaatimuksiin maailmanlaajuisesti.

Itä-Suomen yliopiston sisäilman ja työhygienian tutkimusryhmässä tutkitaan muovien kierrätykseen liittyviä terveys- ja ympäristöriskejä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia ja kuluttajaturvallisia käyttökohteita kierrätetyille muovilaaduille ja siten lisätä muoviraaka-aineiden talteenottoa. Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä tutkii ja kehittää menetelmiä materiaalivirtojen monitorointiin ja mallintamiseen. Näiden menetelmien avulla edistetään materiaalivirtojen kestävää ja turvallista kierrätystä.

Ohjelmakonsortioon osallistuu Itä-Suomen yliopiston lisäksi kymmenen tutkimus- ja julkisorganisaatiota sekä 18 yritystä.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.