p

Ilmastoa ennustamalla 100 miljoonan euron säästöt

Kannattaako aurauskalustoa uusia, entä hiihtohissejä rakentaa? Uuden innovaation avulla lyhyen aikajänteen ilmastoennusteet tarkentuvat ja niiden avulla voidaan välttyä virheiltä etenkin sääherkissä investoinneissa.

Suomen Akatemian rahoittaman FICCA-tutkimusohjelman Decade-hanke tutkii ilmastonmuutosta ja ilmastonvaihteluita ilmastomalleilla. Ne tuottavat valtavia data-aineistoja, joita tutkimushankkeessa analysoidaan.

Decade-hankkeen vastuullinen johtaja
professori Heikki Järvinen
– Hankkeessa hyödynnämme innovatiivista menetelmää, jonka avulla pystymme paremmin käsittelemään valtavia data-aineistoja. Menetelmä säilyttää aineistojen keskeisen informaatiosisällön, mutta aineistoista tulee kooltaan hallittavia, Decade-hankkeen vastuullinen johtaja professori Heikki Järvinen sanoo.

Valtioiden ja hallitusten yhdessä sopimat ilmastonmuutoksen torjuntatoimet perustuvat 50–100 vuoden päähän ulottuviin ennusteisiin. Sopeuttamistoimia puolestaan tehdään noin 10–30 vuoden aikajänteellä. Niiden tueksi tarvitaan tietoa.

– On hyvin tiedossa, että Suomenkin ilmasto lämpenee. Lämpenevän suuntauksen lisäksi ilmasto vaihtelee 10–30 vuoden aikaskaalassa, ja näiden vaihteluiden ennustaminen on talouden ja energiantuotannon näkökulmista tärkeää.

Säästöjä sääherkissä investoinneissa

Järvisen mukaan Suomessa säähän tai ilmastoon jollakin tavalla liittyvän infrastruktuurin investoinnit ovat suuria.

– Esimerkkinä toimii vaikkapa teiden talvikunnossapito. Aurauskaluston elinikä on tyypillisesti noin 30 vuotta. Kun tällainen investointi tehdään 30 vuoden aikajänteellä, tieto tulevista ilmasto-olosuhteista auttaa paremmin mitoittamaan hankinnat, ja mahdollisesti virheinvestoinneilta voidaan välttyä.

Kuinka suuria säästöjä innovatiivinen menetelmä voisi parhaimmillaan tuoda?

– Suomessa infrastruktuuri-investoinnit ovat ehkäpä kymmenen miljardia vuosikymmenessä. Jos ilmastonmuutostutkimuksen avulla vältetään prosenttikin virheinvestoinneista, säästö voi olla noin sata miljoonaa euroa.

Päättäjien käyttöön

Ilmastonmuutosta ja sen vaihteluita tutkivan Decade-hankkeen tuottama tieto tuodaan päätöksenteon tueksi jo hankkeen kuluessa.

– Pystymme analysoimaan ilmastosimulaatioita huomattavasti aiempaa tehokkaammin, ja paraikaa haemme sieltä juuri meitä suomalaisia kiinnostavia ilmastonvaihteluita, jotka liittyvät paljolti Pohjois-Atlantin käyttäytymiseen. Tämä aineisto on päätöksenteon tukena muutaman vuoden viiveellä, kertoo Järvinen.

Kansainvälistä nostettakaan tutkimukselta ei puutu.

– Tutkimustyö on alalla kansainvälistä, ja meillä on alkamassa yhteishankkeita, joissa yhdessä kansainvälisten tutkijoiden kanssa lähestymme ilmastosimulaatioaineistoja tästä uudesta näkökulmasta.

Video: Ilmastoa ennustamalla 100 miljoonan euron säästötLähde: Suomen Akatemia

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.