p

150 miljardin dollarin voitot pakkotyöstä 2014

21 miljoonaa ihmistä on pakkotyön uhrina eri puolilla maailmaa, joka tuottaa laittomia voittoja 150 miljardia dollaria vuodessa. Tämä on kolme kertaa enemmän kun aiemmin on arvioitu, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julkaiseman raportin mukaan.

ILO: n raportin "Profits et pauvreté : l'économie du travail forcé", mukaan kaksi kolmasosaa arviolta 150 miljardista dollarista, eli 99 miljardia dollaria kertyy seksuaalisesta hyväksikäytöstä kaupallisiin tarkoituksiin, ja loput 51 miljardin tulos koostuu ihmiskaupasta ja työvoiman hyväksikäytöstöstä mukaan lukien kotityö, maatalous ja muu taloudellinen toiminta.

"Tässä raportissa otamme uuden askeleen ymmärtää ihmiskauppaa, pakkotyötä ja nykyaikaista orjuutta", sanoi ILO:n pääjohtaja Guy Ryder. "Pakkotyö haittaa liiketoiminnan kehitystä, sekä tuottaa uhreja. Tämä uusi raportti lisää kiireellisyyttä työhömme hävittääksemme mahdollisimman pian tämän hyvin kannattavan, mutta pohjimmiltaan erittäin haitallisen käytännön. "

Uudet luvut perustuvat ILO: n tietoihin jotka julkaistiin 2012, jossa arvioitiin uhrien määrä pakkotyöhön, ihmiskauppaan ja nykyaikaiseen orjuuteen.

Erityisesti uudet arviot osoittavat, että yli puolet uhreista on naisia ​​ja tyttöjä, pääasiassa kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö ja kotityö, kun taas miehet ja pojat ovat enimmäkseen uhreja, joita hyväksikäytetään taloudellisesti maataloudessa, rakentamisessa ja kaivosteollisuudessa.

Voitonjaon tuottama taloudellinen hyöty pakkotöistä on seuraava: 34 miljardia dollaria rakentamisessa, teollisuudessa, kaivos- ja aputöistä. 9 miljardia maa-, metsä- ja kalataloudesta. 8 miljardia kertyi yksityisistä kotitalouksista, jotka eivät maksa tai korvaa pakkotöissä oleville kotiapulaisille palkkaa.

Raportin mukaan tulojen pienuus ja köyhyys on tärkein syy, eli taloudelliset tekijät altistavat yksilöt pakkotyöhön. Muita riskitekijöitä ovat koulutuksen puute, lukutaidottomuus, sukupuoli ja muuttoliike.

"Vaikka edistystä on tapahtunut, meidän on nyt tarkasteltava sosioekonomisia tekijöitä, jotka saavat ihmiset alttiiksi pakkotyöhön yksityisellä sektorilla", sanoo Beate Andrees, ILO:n pakkotyön torjuntaohjelman johtaja.

Beate Andrees kehottaa hyväksymään joukon toimenpiteitä, joilla vähennetään alttiutta pakkotyöhön. Suosituksena on vahvistaa erityisesti sosiaalista suojelua ja estää köyhiä kotitalouksia velkaantumasta äkillisen tulonmenetyksen syystä; investoimalla koulutukseen, joka lisää työllistymismahdollisuuksia heikoimmassa asemassa oleville työntekijöille, sekä edistää oikeuksiin perustuvaa oikeutta. Estää laitonta työntekoa ja vastustaa siirtotyöläisten hyväksikäyttöä. Työntekijäjärjestöiltä tukea, mukaan lukien teollisuus- ja pakkotöihin alttiit alat.

Kuva: Jacob Appelbaum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.