p

Oceanan uusi raportti osoittaa, että Itämeren suojelu etenee hitaasti

Yli kolmasosa mereisistä suojelualueista on olemassa vain paperilla ihmistoimintaa säätelevien toimenpiteiden puuttuessa.

Suomen mereisistä suojelualueista yli puolelta puuttuu hoito- ja käyttösuunnitelma.
Vaikka Itämeren suojelualueiden lukumäärä ja kattavuus on viime vuosina kasvanut tasaisesti, valitettavasti varsinaiset suojelutoimenpiteet puuttuvat yhä usealta alueelta. Monilta alueilta puuttuu kokonaan hoito- ja käyttösuunnitelma, joilla säädellään ihmistoimintaa suojelualueiden sisällä. Oceanan uusin raportti valottaa tätä ongelmaa ja listaa Itämeren suojelualueiden puutteita. Kerätty aineisto perustaa maiden viranomaisilta, kansainvälisiltä organisaatioilta ja EU:lta kerättyyn tietoon.

“On valitettavaa, että useille alueille, ainoa paikka mistä ”suojelu” löytyy on niiden nimissä. Kaikki yhdeksän Itämeren maata ovat sitoutuneet suojelemaan meriympäristöä osana toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on palauttaa Itämeren hyvä tila. Jos maat ovat tosissaan tämän tavoitteen saavuttamisessa, tarvitaan radikaali suunnanmuutos”, totesi Hanna Paulomäki, Oceanan Itämeriprojektin päällikkö.

Avainasioita raportista:
  • Itämeren 388 mereisestä Natura-alueesta 31% puuttuu hoito- ja käyttösuunnitelma.
  • Suojelualueet kattavat vain 7% Suomen merialueista ja yli puolelta alueista puuttuu hoito- ja käyttösuunnitelma.
  • Yhdelläkään Itämeren suojelualueella kalastusta ei ole kielletty kokonaan. 
Isosimppu (Myoxocephalus scorpius).
Ahvenanmaa, Suomi © OCEANA/ Carlos Minguell
Huomionarvioista on myös, että monet nykyisistä hoitosuunnitelmista ainoastaan kuvailevat alueita listaten lajeja, elinympäristöjä ja mahdollisia uhkia, todellisten suojelutoimenpiteiden puuttuessa. Kalastusta esimerkiksi on vain harvoin säädelty suojelualueiden sisällä, vaikka monet alueet ovat tärkeitä kalojen lisääntymiselle. Sen lisäksi, että kalastus uhkaa varsinaista kohteena olevaa lajia, useat kalastuskäytännöt, kuten pohjatroolaus, uhkaavat koko elinympäristöä.

“Pelkkä alueiden kartoitus ja lajien listaus ei riitä. Tehokas suojelu vaatii parempaa suunnittelua ja toimeenpanoa”, lisäsi Christina Abel, Oceanan tutkija. “Kun ihmiset kuulevat päättäjien puhuvan Itämeren suojelusta, uskon useimpien olevan tyytyväisiä siihen, että ympäristöstä huolehditaan. He saattaisivat yllättyä, jos kuulisivat, että tämä on suorastaan illuusio.”

Itämereen kohdistuu useita ihmispaineita, jotka uhkaavat meren hyvinvointia, ja ovat aiheuttaneet sen, että Itämeri on yksi mailman saastuneimmista meristä. Parantaaksen meren tilaa, Itämerimaat ovat päättäneet perustaa mereisten suojelualueiden verkoston. Nykyään suojelualueverkosto kattaa noin 12% Itämerestä.

Oceanan raportti (englanniksi): Management Matters: Ridding the Baltic Sea of Paper Parks

Lähde: Oceana

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.