p

Jätevesiviikko alkaa: kaksi kesää aikaa jätevesiremonttiin

Vielä on kaksi kesää aikaa laittaa kiinteistöjen jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla. Valtakunnallisella jätevesiviikolla 12.-18. toukokuuta kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista hyvissä ajoin. Miljoonan ihmisen jätevesillä on väliä.

Seitsemännen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa viettävät muun muassa ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen FISE pätevät haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat (HaVeSu ry), Muoviteollisuus ry, Koneyrittäjien liitto ry, Suomen kiinteistönvälittäjäliitto ry, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, Käymäläseura Huussi ry, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Omakotiliitto. Viikon aikana järjestetään jätevesien käsittelyyn liittyviä tapahtumia ympäri maata.

Jätevesien puhdistusvaatimukset on täytettävä 15.3.2016 mennessä. Noin 50-70 prosenttia vakituisesti asutuista kiinteistöistä, joissa jätevesi käsitellään kiinteistöllä, ei täytä vaatimuksia. Haja-asutuksen jätevedet ovatkin suurin vesistöjen fosforikuormittaja maatalouden jälkeen.

Tehokas puhdistus nostaa kiinteistön arvoa

Kunnolla puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovettä eikä lähivesiä. Näin vähennetään vesien rehevöitymistä ja hajuhaittoja. Hyvän puhdistuksen ansiosta ulostebakteerit eivät aiheuta hygieenisiä ongelmia eivätkä terveysriskejä.

Kiinteistön vesi- ja jätevesihuollon ratkaisut painavat myös kiinteistökaupassa. Kun vesi- ja jätevesihuolto on hoidettu kuntoon, asunnon myyntiaika lyhenee, potentiaalinen ostajakunta on laajempi ja myyntihinta voidaan asettaa korkeammalle. Järjestelmät kannattaa laittaa hyvissä ajoin kuntoon, jotta ne eivät ole kiinteistökaupan esteenä silloin, kun myynti tulee ajankohtaiseksi.

Jätevesijärjestelmän uusiminen haja-asutusalueella kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin.

Miten edetä jätevesiremontissa?

Jos kiinteistönomistaja ei tiedä, täyttääkö jätevesijärjestelmä vaatimukset, on hyvä päivittää kiinteistön jätevesiselvitys jätevesineuvojan tai muun asiantuntijan avulla.

Jos remontti on tarpeen, kannattaa aluksi tiedustella kunnan rakennus- tai ympäristövalvonnasta, onko alue tarkoitus saattaa lähivuosina viemäriverkoston piiriin. Hajajätevesiasetuksen siirtymäkaudella toteutetaan valtakunnallista viemäröintiohjelmaa. Se linjaa viemäröinnin laajentamista asemakaava-alueiden ulkopuolella. Tavoitteena on muun muassa, ettei haja-asutusalueilla vallitse epätietoisuutta alueen liittämisestä viemäriverkostoon. Siirtymäkauden aikana viemäröintihankkeita voi toteuttaa myös valtion tuella.

Jos liittyminen viemäriverkostoon ei ole mahdollista, voi selvittää mahdollisuuden käsitellä jätevedet yhdessä naapurin kanssa.

Jätevesisuunnitelman laatiminen kannattaa antaa pätevän suunnittelijan tehtäväksi. Markkinoilla on erilaisia ratkaisuja, joista omalle kiinteistölle soveltuvimman valinta ei ole helppoa. Hyvä suunnittelija on sitoutunut toimimaan riippumattomana laitevalmistajista ja hän valvoo projektissa kiinteistön omistajan etua. Suunnittelijan täytyy selvittää kunnasta järjestelmälle asetetut vaatimukset. Hänen pitää myös esitellä suunnitelmassa useita jätevesien käsittelyvaihtoehtoja sekä järjestelmän käyttöä ja huoltoa.

Rakentamiseen tarvitaan kunnan lupa. Hankinnat kannattaa tehdä vasta luvan saatuaan.  Lupaa odotellessa voi vertailla järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja ja pyytää tarjouksia.  Lisäksi voi pyytää tarjouksia jätevesijärjestelmien rakentajiksi koulutetuilta rakennus- ja koneyrittäjiltä. Kannattaa hyödyntää nykyinen rakennusalan hiljainen aika, jolloin ammattitaitoa on hyvin tarjolla.

Jätevesijärjestelmää pitää myös käyttää ja huoltaa niin, että se toimii hyvin. Kun viemäriin päästetään mahdollisimman vähän lika-aineita (pesuaineita, kemikaaleja jne.), vähennetään samalla puhdistustarvetta ja turvataan puhdistamon toiminta.

Myös vastuulliset jätevesijärjestelmien valmistajat opastavat asentamisessa ja huoltamisessa. Jätevesijärjestelmien huollot onkin usein järkevää teettää ammattilaisella, jotka 2014 alkaen ovat voineet osoittaa ammattitaitonsa myös alan valtakunnallisten järjestöjen organisoimassa pienpuhdistamohuoltajien pätevöitymiskoulutuksessa.

Myös kuivakäymälää kannattaa harkita. Käymäläjätteiden erottelu kiinteistöllä käsiteltävistä jätevesistä helpottaa ja tehostaa jätevesien loppukäsittelyä kiinteistöllä huomattavasti. Käymäläjätevesiä sisältämättömät pesuvedet eli harmaat vedet voidaan käsitellä yksinkertaisesti ja edullisesti niin, että käsittely täyttää tiukimmatkin jätevesiasetuksen vaatimukset. Käymäläjätevedet sisältävät yli 90 prosenttia kaikista ravinteista sekä taudinaiheuttajista. Kun käymäläjätettä ei sekoiteta suureen määrään vettä, vähentyvät maaperän ja vesistön pilaantumisen riskit huomattavasti.
Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.