p

EU ja Suomi vähentäneet päästöjään Kioton pöytäkirjaa tehokkaammin

EU on vähentänyt päästöjään tehokkaammin kuin mihin se on Kioton pöytäkirjassa sitoutunut. Alustavien tietojen mukaan EU:n jäsenmaiden ja Islannin vuosittaisten päästöjen keskiarvo on 2008-2012 ollut 18,8 % vähemmän kuin vertailuvuonna, kun vuonna 1997 määritetty tavoite EU:lle oli -8 %. Vuonna 2020 päästöjä arvioidaan aiheutuvan noin 24,5 % vähemmän kuin vertailuvuonna, kun Kioton koko toiselle velvoitekaudelle (2013-2020) asetettu tavoite on 20 % vähemmän. Koko kaudella 2013-2020 EU:n päästöjä arvioidaan olevan 22,8 % vähemmän kuin vertailuvuonna. Myös Suomi on selvällä marginaalilla saavuttamassa kaudelle 2008-2012 Kioton pöytäkirjassa asetetun päästötavoitteen. Luvut käyvät ilmi EU:n YK:n ilmastosopimukselle 30. huhtikuuta antamasta lähetteestä.

Vuosien 2008-2012 päästövähennykset johtuvat pääsääntöisesti ilmasto- ja energiasektorin rakenteellisista muutoksista ja vain osittain talouskriisistä. Erityisesti uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat vähentäneet päästöjä.Tilastot kertovat myös, että EU:ssa ja Islannissa taloudellinen kasvu on onnistuttu eriyttämään päästöjen kasvusta. Vuosina 1990-2012 EU-maiden ja Islannin yhteenlaskettu BKT kasvoi yli 44 %, kun taas kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 19 prosenttia. Päästöintensiteetti eli päästöjen suhde kansantalouden kokoon lähes puolittui, ja EU:n päästöintensiteetti on nyt suurimpien talousalueiden alhaisimpia. Vuonna 2012 EU:n kansalainen tuotti keskimäärin 9 tonnin päästöt, mikä on 24 % vähemmän kuin vuonna 1990.

Suomen päästöintensiteetti vuonna 2012 oli EU:n jäsenmaista 11. alhaisin, mutta vähentynyt hieman hitaammin kuin muualla EU:ssa ja Islannissa vuosina 1990-2012. Päästöt asukasta kohden ovat EU:n seitsemänneksi korkeimmat ja vähentyneet hieman hitaammin kuin muualla EU:ssa 1990-2012.

Jos päästövähennystahti jatkuu samana, EU tulee vuoteen 2020 mennessä nykyisillä toimenpiteillä vähentämään päästöjä 5,5 gigatonnia enemmän kuin mihin se on Kioton sopimuksessa sitoutumassa 2008-2020. Suuruusluokkaa hahmottaa se, että 5,5 gigatonnia on enemmän kuin EU:n ja Islannin yhteenlasketut päästöt olivat vuonna 2012. Yksittäisten jäsenmaiden sekä koko EU:n tasolla on jo tehty, suunnitellaan ja otetaan käyttöön myös uusia toimia, joiden avulla päästövähennys voi olla vielä tätä suurempi.
Lähde: YM
Kuva: Xavier Häpe /Wikimedia Commons (CC BY 2.0

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.