p

Väitöksessä kehitettiin sääennustemallien tarkkuutta

Pirkka Ollinahon väitöksessä kehitettiin tapoja, joilla mallien ennustetarkkuutta voidaan parantaa mallintamalla ilmakehän ilmiöt realistisemmin.

Jokapäiväisten sääennusteiden pohjana ovat numeeristen sääennustemallien tuottamat ennusteet ilmakehän tulevasta tilasta. Pirkka Ollinahon väitöksessä kehitettiin tapoja, joilla mallien ennustetarkkuutta voidaan parantaa mallintamalla ilmakehän ilmiöt realistisemmin.

Hilaväliä pienempien ilmiöiden kuvaaminen numeerisissa sääennustemalleissa tuottaa ennusteisiin oman epävarmuutensa, koska näihin ilmiöihin liittyvien prosessien tehokkuutta ei tiedetä tarkasti. Malleissa näiden aliprosessien nopeutta säädellään ns. sulkuparametrien kautta. Väitöskirjan tavoitteena on sulkuparametrien arvojen objektiivinen valinta sekä niihin liittyvien epävarmuuksien selvittäminen.

Sulkuparametrien tutkimiseen käytettiin uutta tilastollista menetelmää. Sulkuparametrien arvojen optimoinnilla pyritään mallinnetut ilmakehän ilmiöt kuvaamaan realistisemmin, jolloin malleilla tehdyistä sääennusteista tulee tarkempia. Sulkuparametrien epävarmuuksien selvittämisellä voidaan puolestaan oppia huomattavasti mallien sisäisestä käyttäytymisestä ja huomata mahdollisia vikoja mallissa.

Tutkimuksessa löydettiin myös mahdollinen yhteys mallin keskipitkän sääennustekyvyn ja sillä simuloidun pidempi aikaisen ilmaston välillä. Tämän yhteyden avulla ilmastomallien realistisuutta voitaisiin parantaa tarkentamalla mallien sääennustekykyä laskennallisesti halvemmissa keskipitkissä sääennusteissa.

Tutkija Pirkka Ollinaho on opiskellut Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa fysiikan laitoksella vuodesta 2004 lähtien. Filosofian maisteriksi hän valmistui vuonna 2010.

Ilmatieteen laitoksen tutkija, Pirkka Ollinahon väitöskirja "Numeeristen sääennustemallien parametrinen epävarmuus" tarkastetaan Helsingin yliopistossa 10. huhtikuuta. Pirkka Ollinahon väitöstilaisuus järjestetään 10.4.2014 klo 12 Physicumin D101-auditoriossa. Vastaväittelijänä toimii professori Jon Egill Kristjansson Oslon yliopistosta ja kustoksena professori Heikki Järvinen Helsingin yliopistosta.

Lähde: Ilmatieteen laitos
Kuva: Stefan-Xp / Wikipedia Commons (CC BY-SA 3.0)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.