p

Itämeren kalastusjohtajat valitsivat oikotien

Itämerimaat ovat ensimmäisten joukossa toimeenpanemassa EU:n uutta poisheittämis-kieltoa. Sen sijaan, että pienten yksilöiden pyyntiä yritettäisiin välttää, ehdotus avaa mahdollisuuden myydä turskaa, jota nykyään pidetään liian pienenä.

Kalastusalus. Kuva: Wikimedia Commons
Tällä viikolla Itämeren kalastusjohtajat hyväksyivät ehdotuksen pienentää turskan sallittua alamittaa silläkin uhalla, että samalla avataan markkinat alamittaisten kalojen myynnille. Oceana on pettynyt tähän Riiassa pidetyn Baltfish-kokouksen tulokseen, jossa maiden kalastusjohtajat kokoontuivat keskustelemaan EU:n kalastuspolitiikan toimeenpanosta, erityisesti poisheittämis-kiellosta, joka astuu voimaan tammikuussa 2015.

“On valitettavaa, että maat päättivät ratkaista ei-toivotun saaliin välttämisen tällä tavalla sen sijaan, että olisivat parantaneet pyydysten valikoivuutta ja muuttaneet kalastuskäytäntöjä. Sallittujen alamittojen on perustuttava biologiaan, joiden tavoitteena on varmistaa, että jokainen yksilö pääsee kutemaan edes kerran ennen pyydykseen joutumista. Tämä on askel väärään suuntaan”, sanoo Hanna Paulomäki, Oceanan Itämeriprojektin päällikkö.

Hiljattain uudistetussa yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) edellytetään, että poisheittämiskielto ja muut valvontatoimenpiteet saatetaan voimaan nopealla aikataululla, mutta monet yksityiskohdat ovat edelleen hämärän peitossa. Itämeren alue on ensimmäisten joukossa toteuttamassa poisheittämiskieltoa EU:ssa, ja siten näyttää tietä muille maille Euroopassa. Oceana on huolissaan siitä, että kaikki toimeenpannut huonot käytännöt Itämerellä toimivat ennakkotapauksena ja esimerkkinä muille merialueille.

Pienikokoiset turskat eivät ole ainoita, jotka ovat tärkeitä, suuret yksilöt ovat vieläkin tärkeämpiä kannan hyvinvoinnin kannalta. Joitakin vuosia sitten tutkijat varoittivat Itämeren turskan huonosta tilasta, erityisesti koskien itäistä turskakantaa, joka oli romahduksen partaalla. Vaikka kanta on sittemmin elpynyt ja parannus on ollut tasaista, tutkijat ovet nyt huolissaan siitä, että kanta koostuu suurelta osin pienistä yksilöistä ja suuria kaloja on vain vähän. Suuret yksilöt ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä ne pystyvät tuottamaan enemmän ja suurempia munia. Toimenpiteet, joilla parannetaan pyydysten valikoivuutta tulee siksi olemaan erityisen haastavaa tulevina vuosina.

“Itämerimailla on edessään todellinen haaste, koska pyydysten valikoivuutta koskevien toimenpiteiden täytyy ottaa huomioon, ei pelkästään tarve säästää pienet yksilöt, jotta ne pääsevät kutemaan, vaan myös varmistaa, että mereen pääsee takaisin riittävästi myös suuria yksilöitä. Siksi on erittäin tärkeää, että poisheittämiskiellon toimeenpano lähtee pyrkimyksistä parantaa pyydyksiä. Tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja”, lisäsi Magnus Eckeskog, Oceanan kalastusasiantuntija.

Lähde: Oceana

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.