p

Bioenergia-ala edistää energiatehokkuutta yhteisvoimin

Bioenergian käytön energiatehokkuutta kannattaa parantaa. Maassamme on käytössä vanhoja biolämmitysjärjestelmiä, joiden energiatehokkuutta voitaisiin parantaa merkit-tävästi toimenpiteillä, jotka vähentävät polttoaineenkulutusta, lämmityskustannuksia ja savukaasupäästöjä.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä on velvoite järjestää rakennusten yli 20 kW:n lämmityskattiloille joko pakollisia tarkastuksia tai vaihtoehtoisesti neuvontaa käyttäjille. Suomessa on päätetty käyttää neuvontamenettelyä.

Vaihtoehtoinen neuvontamenettely on tehokkaampi keino parantaa biokattiloiden energiatehokkuutta ja vähentää lämmittäjien kustannuksia kuin pakolliset tarkastukset.

Neuvontaa aluksi pilkekattiloiden omistajille

Neuvontamenettelyä sovelletaan muun muassa pientalojen tulisijoihin, pilke- ja pellettikattiloihin sekä hakekattiloihin. Näistä energiankäytöltään suurin ryhmä on pientalojen pilkekattilat, siksi tiedottaminen kohdistetaan aluksi niiden omistajille.

Neuvonnan ja opastuksen päämääränä on energiatehokkuuden parantaminen lämmitysjärjestelmien kunnossapidolla, hyvälaatuisen polttoaineen käytöllä, varaajalla ja aurinkolämmön yhdistämisellä järjestelmään. Kattilan omistajat voivat saada selviä säästöjä, ja puhtaammasta palamisesta syntyy myös vähemmän haitallisia päästöjä. Lisäksi edistetään bioenergian käyttöä ja parannetaan sen kilpailukykyä ja palveluita. Neuvonta näkyy monien lehtien sivuilla, messuilla ja internetissä.

Säästömahdollisuudet ovat suurimmat vanhoissa kattiloissa, joiden hyötysuhde on huono. Tällöin kattilan vaihtaminen voi olla paras vaihtoehto. Monesta lämmitysjärjestelmästä puuttuu varaaja, jolla järjestelmän tehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. Varaaja mahdollistaa myös aurinkolämmön yhdistämisen järjestelmään. Laadukkaan polttoaineen käyttö ja puhdas palaminen vähentävät kattilan likaantumista ja sitä kautta puhdistamisen tarvetta. Puhdas kattila taas pystyy siirtämään paremmin lämpöä talteen eikä se karkaa harakoille.

Kutterisopimuksella alan toimijat yhteen

Neuvontamenettelyn toteuttamiseksi on laadittu Kutteri-ohjelman sopimus, jolla luodaan edellytykset sille, että kuluttajille ja käyttäjille on tarjolla bioenergialämmitysjärjestelmien käyttöön ja huoltoon sekä laitteiston vaihtamiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta. Sopimus allekirjoitetaan 8. huhtikuuta ympäristöministeriössä.

Sopimuksessa neuvontatyöhön yhdessä ympäristöministeriön kanssa sitoutuvat Bioenergia ry, Ariterm Oy, Nuohousalan Keskusliitto ry, Lämmitysenergia Yhdistys ry, Suomen Omakotiliitto ry, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Motiva Oy osallistuu sopimukseen liittyvien hankkeiden ja projektien toimeenpanoon ja kehittämiseen sekä vuosiraportin kokoamiseen.

Sopimukseen toivotaan lisää bioenergia-alalla toimivia organisaatioita.

Lähde: Motiva
Kuva: Ariterm Oy

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.