p

Ympäristöjärjestöt: Ympäristölle haitallisia tukia on karsittava

Ympäristöjärjestöjen (SLL, WWF, Maan ystävät, Luonto-Liitto, Greenpeace ja 350 Suomi-verkosto) mielestä Suomen energiaverotusta on uudistettava.

Kasa euroja. Kuva: Stockvault
Suomessa käytetään kestävälle kehitykselle haitallisiin tukiin jopa 4,5 miljardia euroa vuodessa. Haitallisia energia- ja teollisuustukia on karsittava kehysriihessä.

Esimerkiksi runsaasti energiaa kuluttavan teollisuuden - kuten kaivosteollisuus - tukia leikkaamalla voidaan valtiovarainministeriön mukaan saavuttaa 215 miljoonan euron vuosisäästöt.

Kymmenien miljoonien säästöt dieselpolttoaineen tuista

Suurin ongelma ilmastolle ja luonnolle ovat nykyiset liikenteen, energian ja maatalouden tuet.

Liikenteessä dieselpolttoaineen verotuen leikkaaminen toisi 50 miljoonan euron säästöt. Maatalouden energiaveronpalautuksen poisto säästäisi 30 miljoonaa euroa vuodessa ja kannustaisi siirtymään omavaraisiin biopolttoaineratkaisuihin.

Turpeen verotukea on alennettava hallitusohjelman mukaisesti. Vastaavasti kivihiilen verotusta on lisättävä, jotta puubiomassan kilpailukyky säilyy ja uusilta kivihiili-investoinneilta vältytään tulevina vuosina.

WWF:n ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas muistuttaa fossiilisten polttoaineiden tukien leikkaamisen ja lisäverotuksen tuovan paitsi säästöjä, myös ohjaavan teollisuutta kohti kestävämpiä tuotantotapoja.

Kotimaisten innovaatioiden kaupallistaminen vaatii kotimarkkinoiden synnyttämistä, ja uusien teknologioiden tukeminen on tässä toimiva keino.

"Ainakin aurinkoenergia on otettava tukijärjestelmien piiriin", hän linjaa.

Nykyisessä hallitusohjelmassa on sitouduttu haitallisten tukien suuntaamiseen uudelleen.

Hallituksen viimeinen tilaisuus

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskisen mukaan kehysriihi 2014 on hallituksen viimeinen tilaisuus toteuttaa sitoumus.

"Haitallisia tukia leikkaamalla vähennettäisiin leikkaustarpeita esimerkiksi perusturvaan."

Hallituksen kehysriihi pidetään 24.-25.3. Ympäristöjärjestöt pitävät yhtenä olennaisena asiana metsä- ja maataloustukien suuntaamista niin, että ne tukevat kestävää tuotantoa ja ympäristönsuojelua.

Ensisijaisesti kunnostusojitusten ja uusien metsäteiden rakentamisen tuet olisi perusteltua lakkauttaa. Metsätalouden haitallisimpia ja taloudellisesti turhia tukia leikkaamalla on mahdollista saavuttaa yli 30 miljoonan euron vuosisäästöt.

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi helmikuussa 2014 kattavan selvityksen kestävälle kehitykselle haitallisista tuista sekä niiden vaikutuksista maailmalla. Raportin voi ladata täältä »»

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.