p

Suomalainen arktinen osaaminen esillä Kotkassa

Arktisen merenkulun ja öljytorjunnan asiantuntijat kokoontuvat kansainväliseen WINOIL-hankkeen öljyntorjuntaa ja talvimerenkulkua käsittelevään seminaariin ja alusesittelyyn 26.-27.3. Tapahtuman yhteydessä myös yleisöllä on mahdollisuus tutustua suomalaisiin öljyntorjunta-aluksiin sekä ainutlaatuisiin talviöljyntorjunnan laitteisiin. Tapahtuma on osa Suomenlahti-teemavuotta 2014.

Seili harjoittelemassa öljynkeräystä Kantvikin edustalla talvella 2013
"Suomessa on kehitetty öljyntorjuntatekniikkaa erityisesti haastaviin olosuhteisiin," kertoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen. "Kotkassa esittelemme aluksille asennettuja peräharjaa ja harjakauhaa, joita voidaan molempia käyttää sekä kesä- että talviolosuhteissa."

Suomenlahdella kuljetetaan 160 miljoonaa tonnia öljyä vuosittain, josta jääpeitteen aikana joulu-maaliskuussa kuljetetaan yli 50 miljoonaa tonnia. "Jäätalven aikana tapahtuneet öljyonnettomuudet ovat kaikkein tuhoisimpia, sillä öljyn kerääminen jään seasta on hyvin vaikeaa tai lähes mahdotonta," Rytkönen sanoo. "Aikaisemmin öljyonnettomuuksia on tutkittu lähinnä avovesiolosuhteissa. Öljyonnettomuuden vaikutukset talvella voivat olla kohtalokkaita esimerkiksi hylkeille ja arktisen muuton linnuille."

Monitoimialus Louhi sekä väyläalus Seili esittelevät laitteita torstaina 27.3. Kotkan Kantasataman edustalla klo 09.00-12.00. Alusten toimintaa voi seurata rannalta. Alukset rantautuvat ja niihin pääsee tutustumaan klo 13.00-15.00.

Suomenlahden talviolosuhteet tarkastelussa

WINOIL-seminaarissa 26.7. Merikeskus Vellamossa asiantuntijat perehtyvät muun muassa jäänavigoinnin haasteisiin, Suomenlahden itäosien öljynkuljetuksen riskiarvioihin sekä talviliikenteen suunnitteluun.

"WINOIL-hankken tavoitteena on saada aikaan strategisia suosituksia kustannustehokkaille riskinhallintatoimenpiteille, jotta ympäristöön kohdistuvat taloudelliset ja inhimilliset riskit pienenevät Suomenlahden talviolosuhteissa," kertoo hankkeen projektipäällikkö Tarja Javanainen. "Hankkeessa päivitetään jo olemassa olevaa Suomen ja Venäjän välistä öljyonnettomuuden valmiussuunnitelmaa, etsitään ketteriä yhteistyömuotoja kaluston siirrossa rajan yli onnettomuustilanteissa sekä varmistetaan tehokas yhteistyö ja tietojenvaihto onnettomuustilanteissa."

Aikataulu

Keskiviikko 26.3.
13.00-17.00  Winter Navigation Risks And Oil Contingency Plan -Seminar »» (pdf)
Osoite: Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka

Torstai 27.3.
9.00-12.00  Alukset esittelevät öljyntorjuntakalustoa Kantasataman edustalla
13.00-15.00  Alukset rantautuvat ja yleisö pääsee tutustumaan laivoihin
Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.