p

Pian laukaistava Sentinel-satelliitti tuo tietoa jää- ja lumipeitteestä

Copernicus Sentinel satelliitti laukaistaan kiertoradalle 3.4. Ranskan Guianasta. Satelliitista on hyötyä mm. jääntilanteen, lumipeitteen laajuuden ja tulvien seurannassa.

Eurooppalaisen kaukokartoituksen uusi aikakausi on alkamassa 3.4. , jolloin ensimmäinen Copernicus Sentinel satelliitti laukaistaan kiertoradalle Ranskan Guianasta.  Satelliitista on hyötyä mm. jääntilanteen, lumipeitteen laajuuden ja tulvien seurannassa.

Sentinel -satelliitit ovat Euroopan avaruusjärjestön ESAn kehittämä sarja kaukokartoitussatelliitteja, jotka tulevat tuottamaan ennen näkemättömän määrän mittauksia ja satelliittikuvia. Ensimmäisenä laukaistavan Sentinel-1A:n kohteena on maanpinnan ja merien tarkkailu. Ilmatieteen laitos hyödyntää tietoja mm. jää- ja lumipeitteen seurannassa.

Torstaina 3.4. laukaistava satelliitti tuottaa dataa, jota Ilmatieteen laitos voi hyödyntää monella tapaa. Sentinel-1 palvelee suomalaisten arkisia tarpeita mittaamalla Itämeren ja arktisten merien jäätä ja lunta. Mittauksien avulla voidaan arvioida merijään peittämän alan laajuus ja määritellä jään liikkumista. Yhdistettynä jäänmurtajien raportteihin sekä erilaisiin mallituloksiin, Sentinel-1 -kuvista voidaan laskea myös merijään paksuus. Kaikkia näitä tietoja voidaan hyödyntää Itämeren jäänmurtajille tarjottavassa jääpalvelussa. Aineistoja voidaan käyttää myös esimerkiksi öljypäästöjen ja laivojen havaitsemisessa sekä seurannassa.

Maa-alueilla Sentinel-1:n ottamia kuvia käytetään muun muassa tulvien havainnointiin sekä metsien ja maankäytön kaukokartoitukseen. Samalla Sentinel tuottaa ilmastonmuutostutkimusta varten luotettavaa mittaustietoa syrjäisiltä alueilta. Ilmatieteen laitos tulee käyttämään Sentinel-1:n dataa erityisesti arktisten alueiden lumipeitteen laajuuden ja lumen sulamisen seuraamisessa.

Satelliitin data vastaanotetaan Sodankylässä

Ilmatieteen laitoksen Sodankylässä toimivaan kansalliseen satelliittidatakeskukseen ollaan parhaillaan pystyttämässä Sentinel-satelliittien datan arkistointi - ja jakelukeskusta. Copernicus Collaborative Ground Station tulee toimimaan kansallisena Sentinel-datan arkisto- ja jakelupisteenä, joka palvelee suomalaisia Sentinel-datan käyttäjiä. Arkisto toimii peilipalvelimena, joka lataa kaikkia suomaisia käyttäjiä kiinnostavat datat keskitetysti Sodankylässä sijaitsevaan arkistoon. Arkistossa olevaa dataa voivat esimerkiksi tutkimuslaitokset hakea omiin tarpeisiinsa tai siitä voidaan tehdä erilaisia tuotteita erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Alusta lähtien Sodankylästä toimitetaan Sentinel-1 dataa lähes reaaliaikaisesti Ilmatieteen laitokselle Itämeren jääpeitteen seuraamista ja jäänmurtajien toiminnan ohjaamista varten.

Sentinel 1-B laukaistaan vuonna 2016

Satelliitit jatkavat aikaisempien eurooppalaisten satelliittien sarjaa varmistaen, että mittaukset jatkuvat keskeytyksettä. Jokainen EU:n Copernicus -ohjelmaan kuuluva satelliitti keskittyy eri kaukokartoituksen osa-alueeseen: ilmakehän, merien ja maaperän kaukokartoitukseen. Satelliitin mittalaite on synteettisen apertuurin tutka (SAR), joka mahdollistaa kohteiden kuvauksen säästä tai valaistuksesta huolimatta.  Sentinel 1A saa lähivuosina seurakseen muita Sentinel -sarjan satelliitteja. Sentinel 2A sekä -3A on tarkoitus laukaista kiertoradalle vuonna 2015. Sentinel-1A:n sisarsatelliitti, Sentinel-1B laukaistaan vuonna 2016. Yhdessä näiden kahden satelliitin avulla voidaan kuvata kiinnostavia alueita useammin kuin yhdellä satelliitilla.
Lähde: Ilmatieteen laitos
Kuva: Kuvakaappaus Copernicus Sentinel, ESA:n videolta

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.