p

Kestävä työ ja hyvä elämä

Työn kulttuuri tähtää jatkuvaan kasvuun, vaikka on selvää, etteivät sen enempää ihmiset kuin ekosysteemitkään kestä nykyistä kehityskulkua. Työelämä sirpaloituu, tuloerot kasvavat ja yksittäiset ihmiset joutuvat ponnistelemaan yhä enemmän selvitäkseen lisääntyvistä työtehtävistä, jotka jaetaan yhä harvemmille.

Työtä tehdessään ihmiset kuluttavat energiaa ja luonnonvaroja, jonka lisäksi työn tulokset saastuttavat. Ekokatastrofit tuntuvat kaukaisilta, ja suuria muutoksia on vaikea tehdä. Työpaikkoja luodaan lisää ottamalla velkaa tulevilta sukupolvilta.

Ihmisten jaksamista ja ekosysteemiä syövä suunta pitää kääntää nyt. Työ täytyy sovittaa kestävän kehityksen määrittelemiin rajoihin, ja kestävyyttä on tarkasteltava yhtä lailla inhimillisestä, sosiaalisesta, taloudellisesta kuin ekologisestakin näkökulmasta.

Kestävä työ ja hyvä elämä (Gaudeamus 2014) on pitkäjänteiseen tutkimustyöhön perustuva puheenvuoro työelämän historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Teoksessa tarkastellaan työn kulttuurin kehittymistä nykyiseen muotoonsa, kehityskulun aiheuttamia ongelmia ja ideoita tilanteen ratkaisemiseksi.

Huoli toimeentulosta kestävän työn kehityksen pahin este

”Kestävän kehityksen mahdollisuudet testataan nimenomaan työelämässä, sillä ihmisten huoli työstä ja toimeentulosta on kestävyystavoitteiden edistämisen pahin este.”

”Monet vaikutusvaltaiset tahot väittävät edelleen nykymuotoisen kasvun voivan jatkua rajattomasti lähinnä sillä perusteella, että tiede kykenee aiempien vuosikymmenten tapaan keksimään ratkaisut kaikkiin resurssi- ja ympäristöongelmiin sitä mukaa kuin ne nousevat ajankohtaisiksi.”

”(…) toimintojen saattaminen taloudellisesti kannattaviksi ei vielä riitä takaamaan joidenkin töiden jatkumista tulevaisuudessa, jos tarvittavat kannattavuuslisäykset on saavutettu töiden inhimillisen tai ekologisen kestävyyden kustannuksella. (…) Vastaavasti eri töiden ekologista tai sosiaalista kestävyyttä ei voi parantaa hinnalla millä hyvänsä, sillä toimintojen muuttuminen kannattamattomiksi johtaa väistämättä niiden lakkaamiseen.”

”Oleellisin tehtävä on kuitenkin selkeiden ja kestävän kehityksen mukaisten määrällisten rajojen asettaminen ihmiskunnan vuosittaiselle luonnonvarojen käytölle ja erilaisille ympäristöä kuormittaville vaikutuksille.(…) Eri toimijoiden vapaaehtoisen itsesäätelyn varassa tämänkaltaiset muutokset eivät ole enää toteutettavissa.”

”Niin kauan, kun ihmiskunta kieltäytyy näkemästä uhkien ja nykykehityksen muutostarpeiden tosiasiallista suuruutta, lisääntyy vaara koko olemassa olevan sivilisaation tuhoutumisesta ja peruuttamattomien tuhojen aiheuttamisesta myös muille maapallolla miljardien vuosien aikana kehittyneille biologisen elämän muodoille.”

”On tärkeää, että työelämän kestävyysongelmat ja tätä kautta myös hyvän elämän edellytykset otetaan laajemminkin pohdittaviksi sekä työelämän tutkimuksessa että käytännön työpoliittisessa päätöksenteossa. Tämän aiheen parissa on valtava määrä ongelmia pohdittavana, ja tuloksia tarvitaan jo hyvin pian.”

Antti Kasvio:
Kestävä työ ja hyvä elämä

Lähde: Gaudeamus
Kuva: Kestävä työ ja hyvä elämä kirjan kansi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.