p

Kaatuuko vastuu Talvivaaran siivoamisesta valtion syliin?

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan viimeisistä Talvivaaran ympäristölupapäivityksiä koskevista uutisista.

"Lupapäivitysprosessi alkoi jo vuonna 2011. Sitä ovat viivästyttäneet erityisesti yhtiöltä pyydettyjen lisäselvitysten myöhästymiset", sanoo Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen.

Viimeisin myöhässä annettu selvitys saatiin 3.3.2014. Se sisälsi taas täysin uutta tietoa esimerkiksi avolouhokseen rakennettavasta padosta ja arvioista päästökiintiöiden täyttymisestä. Kumpulainen ei usko, että kaikkia aluehallintoviraston pyytämiä tietoja vieläkään saatiin.

Uusi lupahakemus

Talvivaara jätti uuden lupahakemuksen vanhojen lupamuutosten käsittelyn ollessa vielä kesken.

"Näyttää siltä, että Talvivaara joko tahallaan yrittää sekottaa tilannetta tai sitten se ei ymmärrä lupaprosessien kulkua", Kumpulainen sanoo.

Viime vuoden toukokuussa tehdyn lupapäätöksen edellyttämiä teknisiä ratkaisuja ei ole vielä toteutettu. Ne edellyttävät merkittäviä investointeja.

Vuonna 2011 alkaneeseen lupaprosessiin on tulossa seuraava osittainen lupapäivitys mahdollisesti toukokuussa. Tuleva lupamuutos lisää kustannuksia huomattavasti.

"Jos Talvivaara ei selviä investoinneista itse, on jätevesien ja sakkojen hoito suoritettava valtion varoista. Hoitamaton tilanne aiheuttaisi merkittävää ja välitöntä haittaa ympäristölle ja pahimmassa tapauksessa myös ihmisille", Kumpulainen varoittaa.

Ympäristöinvestointeja edessä

Talvivaara on hakenut muutosta jätevesien päästörajoihin. Edellinen lupa on vielä Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä valitusten vuoksi. Tämän takia aluehallintovirasto ei voi myöntää uutta lupaa tai muuttaa viime toukokuisen päätöksen sisältöä.

Kainuun ELY-keskus on määrännyt Talvivaara Sotkamo Oy:n toimiin vesienkäsittelyn ylläpitämiseksi ja ympäristön pilaantumisen torjumiseksi. Määräyksiä tehostetaan teettämisuhalla ja uhkasakolla.

"Mikäli Kainuun ELY-keskus olisi aikaisemmin puuttunut hallintopakkoa käyttämällä Talvivaaran jatkuviin ympäristöluvan rikkomuksiin, vahingot ympäristölle olisivat selvästi pienemmät", Kumpulainen huomauttaa.

Mitä pidemmälle tilanne Talvivaarassa jatkuu nykyisellään, sitä isommat vahingot ovat tai sitä kalliimmaksi niiden torjuminen tulee.

"Laiminlyödyt ympäristöinvestoinnit ovat nyt edessä. Kun ne joudutaan tekemään nopeasti ja lyhyellä aikavälillä, kustannukset nousevat", Janne Kumpulainen päättää.

Lähde: SLL
Kuva: Stop Talvivaara

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.