p

Ilmastoneuvotteluissa askeleita kohti sopimustekstiä

Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuivat vuoden ensimmäisellä neuvottelukokouksella Saksan Bonnissa 10.-14.3. Neuvottelujen tavoitteena on solmia vuonna 2015 Pariisissa kattava sopimus, jolla ilmastopäästöjä vähennettäisiin vuoden 2020 jälkeen maailmanlaajuisesti.

Neuvottelujen pääteemaksi nousivat uuden sopimuksen keskeiset osiot ja se, miten niistä päästään yhteisymmärrykseen tämän vuoden aikana. Välitavoitteena on saada aikaan ensimmäinen sopimusteksti Perussa joulukuussa järjestettävään osapuolikokoukseen mennessä.

"Kehittyvät maat painottivat, että neuvottelutekstin pitää muodostua läpinäkyvästi osapuolten ehdotusten pohjalta. Kehittyneet maat taas näkivät riskinä sen, että työtapa johtaisi hallitsemattoman laajaan sopimusluonnokseen ja olisivat antaneet neuvottelujen puheenjohtajille enemmän vapauksia tehdä ehdotuksia", kertoo pääneuvottelija Harri Laurikka ympäristöministeriöstä.

Keskusteluja käytiin lisäksi siitä, mikä yksittäisen maan panos voi sopimuksessa olla, eli voisiko päästövähennystavoitteen sijasta esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvä tavoite tulla kyseeseen. Maiden panokset tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen joulukuuta 2015, jolloin Pariisissa järjestetään ratkaiseva osapuolikokous. Edelleen kokouksessa pohdittiin, miten ilmastonmuutokseen sopeutumista, ilmastorahoitusta, teknologiansiirtoa ja valmiuksien parantamista voitaisiin käsitellä uudessa sopimuksessa.

Bonnissa kuultiin neuvottelujen rinnalla lukuisia asiantuntijaesityksiä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisestä. Näiden on tarkoitus luoda pohjaa päästövähennysten kunnianhimoa parantaville uusille kansainvälisille aloitteille.

Neuvottelut jatkuvat Bonnissa 4.-15. kesäkuuta.

Lähde: YM
Kuva: Bonn. ADwarf Wikimedia Commons (CC0 1.0

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.