p

SLL: Puun energiatuki sidottava halvimman fossiilisen polttoaineen hintaan

Halpa kivihiili vetää Suomessa puoleensa investointeja ja polttoainehankintaa. Puun energiakäytön tukea tulisi Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä korottaa siten, että se ei aiheuta turpeen halpenemista.

”Ongelmaksi muodostunut puuenergian sidos turpeenpolttoon on purettava. Puuenergian tuki voidaan sitoa kulloinkin halvimman fossiilisen polttoaineen hinnan tasoon. Tällöin kivihiilen, turpeen, öljyn, maakaasun tai liuskekaasun markkinahintojen heilahtelut eivät vaikeuta uusiutuvan puun käyttöä”, ehdottaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Haitallinen sidos puun ja turpeen hinnan välillä johtuu Mauri Pekkarisen ministerikaudella rakennetusta energiatukien ”kiikkulaudasta”. Siinä turpeen vero ja puuenergian tukitaso sidottiin toisiinsa. Metsähakkeen tuen korottaminen johtaa siis nykytilanteessa toiseen ongelmaan: turpeen veron pienentämiseen. Ongelmallinen kiikkulauta toimii tällä hetkellä kivihiilen hyödyksi. Samalla se vaikeuttaa uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja ylläpitää fossiilienergian käyttöä.

Nykyinen kehitys uhkaa Suomen tavoitteita kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta. Tärkeintä olisi saada kivihiilen hinta nousemaan. Se vaatisi päästökaupan elvyttämistä, mikä on tärkeä mutta kivinen tie.

”Energiasäädösten valmistelussa ei oltu selvästikään ajateltu mahdollisuutta, että päästöoikeuksien ja kivihiilen hintatasot voisivat olla samanaikaisesti näin alhaalla. Etenkin sisämaassa menetetään kotimaisia työpaikkoja, kun metsäalueiden ympäröimät energialaitokset siirtyvät puuenergiasta kivihiileen. Samalla heikennetään vaihtotasetta ja lisätään hiilidioksidipäästöjä. Virheen korjaaminen tulisi aloittaa pikaisesti", Sulkava vaatii.

Lauhdesähkön polttoaineena kivihiili on jo nyt puuhaketta ja turvetta edullisempaa. Myös Suomessa hyvin yleisessä yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa (CHP-laitokset) kivihiilen kilpailukyky alkaa olla samaa tasoa puun kanssa. Turve on useissa puuhaketta käyttävissä energialaitoksissa yhä pääasiallinen polttoaine. Teknisesti polttosuhde voitaisiin kääntää puun hyväksi useimmissa laitoksissa vaikka heti.
Kuva: Puuhake. Lamiot / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.