p

Ilmastonmuutos uhkaa vakavasti Arktisen monimuotoisuutta

Ihmisen toiminnasta aiheutuva ilmastonmuutos on ylivoimaisesti pahin uhka luonnon monimuotoisuudelle arktisella alueella. Jotkut näistä muutoksista ovat jo nähtävissä. Ainutlaatuinen ja korvaamaton Arktinen luonto ja maisemat ovat vakavassa vaarassa ilmaston lämpenemisen johdosta 253 tutkijan 15 maasta laatimman, Arctic Biodiversity Assessment (ABA), raportin mukaan.


"Arktisen koko maantieteellinen bio-ilmastovyöhyke voi kadota. Jääkarhut ja muut hyvin sopeutuneet organismit eivät voi siirtyä kauemmas pohjoiseen, joten ne voivat kuolla sukupuuttoon. Olemme vaarassa menettää useita lajeja ikuisesti", sanoo D. Sc. Hans Meltofte Aarhusin yliopistosta, raportin johtava tutkija.

Ikoninen jääkarhu, syöksyhampainen sarvivalas. Pienet arktiset kukat ja jäkälä jotka "värittävät" tundrat kesäkuukausina. Arktisen alueen monimuotoisuuden eläin-, kasvi-, sieni-ja mikrobilajit ovat hyvin sopeutuneet alueelle. Kaikkiaan lajeja on yli 21000.

Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen arktisella on tärkeää monestakin syystä. Arktisille kansoille monimuotoisuus on tärkeä osa heidän aineellista ja henkistä hyvinvointia. Arktisella kalastuksella ja matkailulla on maailmanlaajuista merkitystä joka edustaa valtavaa taloudellista hyötyä. Miljoonat Arktiselle lähes kaikista osista maailmaa vaeltavat linnut ja nisäkkäät ovat myös ilmastonmuutoksen vuoksi vaarassa. Meren ja maan ekosysteemit, kuten laajat tundra alueet, kosteikot, vuoret, laajat jäätikköhyllyt, vuosituhansia vanhat jäätiköt ja valtavat lintukalliot ovat ominaisia ​​Arktiselle alueelle. Raportin mukaan nämä ovat nyt vaakalaudalla.

"Ilmastonmuutos on ylivoimaisesti pahin uhka arktisen luonnon monimuotoisuudelle. Lämpötilojen odotetaan kasvavan enemmän arktisella kuin maapallolla keskimäärin, aiheuttaen vakavia häiriöitä arktisen biologiselle monimuotoisuudelle, joista jotkut ovat jo nähtävissä", varoittaa Meltofte.

Planeetan ilmastonlämpenemisen rajaksi on asetettu 2° C. Pohjoisen jäämeren alueella lämpötilan nousun ennustetaan olevan 2,8 - 7,8° C tällä vuosisadalla. Tällaiset dramaattiset muutokset todennäköisesti johtaa vakaviin vaurioihin Arktisen biologiselle monimuotoisuudelle.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nähtävissä useissa osissa Arktista. Näitä ovat pohjoisen alueen ​​muutokset kuten lumen-, merijään ja ikiroudan kesäaikainen sulaminen laajemmin ja aikaisemmin.

Joitain havaintoja
  • Yleisesti ottaen, liikasaalistus ei enää ole ensisijainen uhka, vaikka joidenkin populaatioiden kohdalla se on edelleenkin vakava ongelma.
  • Erilaiset kertyvät ja pysyvät (bioakkumuloituvat) ​​epäpuhtaudet useihin Arktisen saalistajalajien elimistöihin uhkaavat terveyttä ja lisääntymiskykyä, sekä eläimillä että ihmisillä. Kuitenkaan se ei ole selvää, vaikuttaako tämä koko populaatioon.
  • Arktiset elinympäristöt ovat vähiten ihmisen toiminnasta häiriintyneet maapallolla, niinpä valtavat alueet lähes koskematonta tundraa, vuoristoa, vesistöä ja meriympäristöä on edelleen olemassa.
  • Öljyvuodot öljyn ja kaasun tuotantoalueilla myös öljykuljetukset ovat vakavia uhkia paikallisesti ja etenkin rannikoiden sekä merten ekosysteemille.
  • CO2 imeytyy meriveteen voimakkaammin kylmillä arktisilla vesillä kuin muualla, tämän seurauksena happamoituminen uhkaa arktisilla merillä kalkkipitoisia organismeja ja ehkä jopa kalastusta.
  • Lukuisia muutoksia arktisen luonnon monimuotoisuudelle ohjaa ilmasto- ja muut ihmisen toiminnasta aiheutuvat stressitekijät, joista tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia elinoloihin arktisella alueella.
  • Tietämyksessämme on valtava vaje lajien runsaudesta monista eliölajeista ja seuranta Arktisella alueella kaukana jäljessä muista alueista maailmassa.
Raportti: Arctic Biodiversity Assessment »» engl. (pdf)

Kuva: Kuvakaappaus ABA raportin kannesta

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.