p

Tehokkain hallintotapa ilmastonmuutokselle

Worldwatch-instituutti pohtii hallintotapojen ominaisuuksia, joka toimisi tehokkaimmin lähestyvissä tulevaisuuden ympäristökriiseissä.

Kun kriisi kehittyy, millainen hallinto on paras? Kriisit ovat perinteisesti johtaneet yhteiskunnissa myllerrykseen, kuten sotilaallinen väliintulo, vallankumous tai korruptio. Mutta tänään odotukset ovat, että kriisitilanteissa syntyvät ongelmat johtuvat todennäköisesti ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristöhäiriöistä, kuten lisääntyvistä ympäristökatastrofeista, vakavista sääilmiöistä ja merenpinnannoususta, sekä kymmennistä- jopa sadoista miljoonista ympäristöpakolaisista, joiden toimeentulo on vakavasti uhattuna. Millainen hallintotapa tulevaisuudessa on tehokkain ominaisuuksiltaan kamppailussa planeetan ympäristökriisejä vastaan?

On mahdollista, että voimme saavuttaa tilan kestävään elämäntapaan, mutta se tapahtuu vain jos pystymme voittamaan poliittiset — enemmän kuin tekniset — ongelmat. Nykyiset hallitukset, pyrokraatteineen ja erityisryhmät etujärjestöineen ovat tähän saakka olleet kykenemättömiä käsittelemään ilmastonmuutoksen uhkaa. Jos lopulta onnistumme saamaan poliittiset johtajat päättämään tehokkaista toimenpiteistä, on varauduttava millaisia katastrofeja voi syntyä ja miten voimme parhaiten käsitellä niitä poliittisesti.

Neljä keskeistä piirettä tehokkaaseen hallintotapaan kriisiaikoinaOsallistuminen: Laaja osallistuminen on välttämätöntä vastata nopeasti kriisiin. Aito osallistuminen on suurinta kun valta jaetaan. Vallan jakaminen, eli aito demokratia on paras vaihtoehto, jolloin enemmän ihmisiä osallistuu kehittämään toimintatapoja ja sitä todennäisemmin pysyvät myös sitoutuneina ongelmien ratkaisuun.

Resurssit: Ongelmien ilmetessä on oltava valmiina riittävästi teknologisia ja aineellisia resurseja. Näitä ovat elintarvike-, kuljetus-, ja erityisesti viestinnän menetelmät.

Suvaitsevuus: On otettava huomioon kaikki väestönosat, myös muutoksia vastustavat. Kaikkien osallistuvien on varmistettava, että ratkaisut ovat hyväksyttäviä kaikille ja jokainen ryhmä omalta osaltaan vastaa haasteisiin.

Taidot ja kehittäminen: Koulutus ja ideointi, jotta voimme olla valmiita vastaamaan uhkiin tehokkailla ja älykkäillä tavoilla. Todennäköisesti strategiset oivallukset menestyvät parhaiten hallintotavassa, joka antaa huomattavan itsemääräämisoikeuden pienempiin yksiköihin, joka samalla mahdollistaa niiden välisen kommunikaation, jotta oivalluksia voidaan jakaa, testata ja soveltaa.

Kaikki nämä ominaisuudet voidaan saavuttaa hallintotavassa, joka on sekä paikallinen ja joustava. Nämä ominaisuudet toimivat parhaiten pienissä ruohonjuuritason ryhmissä, jotka ovat onnistuneet kannustamaan kansalaisia osallistumaan, sekä vaikuttamaan yhteisön päätöksiin. Ryhmien jäsenet, joissa muutokset on tehty, ovat tähän mennessä onnistuneet lisäämään tietoutta ilmastonmuutoksesta enemmän kuin suuret kansainväliset järjestöt.

Kansainvälinen hallintotapa on erityisen sopimaton kriisitilanteissa. Niillä ei juurikaan ole kansalaisten osallistumista ja vähän kapasiteettia taitojen kehittämiseen. Tuloksena on eräänlainen symbolinen politiikka, joka antaa vain illuusion kansalai-sille, että kriisitilanne olisi hallinnassa.

Miten voimme muuttaa hallituksiamme käsittelemään ympäristökatastrofeja välittömästi? Yksi huolenaihe on autoritaarinen hallitus, joka tekee lopullisen päätöksen yhteiskunnallisista muutoksista. Tehokkain vaihtoehto tällaiselle valtiototalirismille on vahvistaa demokratiaa.

Paras tapa demokratian vahvistamiseksi on lisätä kansalaisten aktiivista osallistumista hallituksen ja demokratian jälleenrakentamiseen alhaalta ylöspäin. Siirtyminen paikalliseen itsehallinnolliseen yhteisöön nostaa oikeutusta poliittisille valinnoille ja parantaa julkista tietämystä.

Vahva demokraattinen hallintotapa voi olla paras toivomme tulevaisuudessa, mutta se ei kehity ilman merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin, muutos talouden harvainvaltaan on välttämätön. Mm. nykyään tuetaan massiivisesti suoraan tai välillisesti fossiilisia polttoaineita. Toinen muutos on oltava itsestään selvistä, ahtaasta ja usein epätarkkoihin lausuntoihin perustuva poliittinen sanahelinä (puhutaan paljon mutta ei sanota mitään). On aika puhua todellisesti oikeista ja tärkeistä asioista. Kumpikaan muutoksista ei ole helppoja, eikä sekään, että elämme neljä astetta lämpimässä maailmassa.

Lähde: Worldwatch
Kuva: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.