p

Komissio eksyi päästövähennysten polulta

Euroopan komissio julkaisi eilen ehdotuksensa ilmastotavoitteiksi Euroopan unionille vuoteen 2030. Komissio ehdottaa, että EU:ssa päästöjä vähennettäisiin 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. Uusiutuvan energian tuotannolle asetetaan EU:n laajuinen 27 prosentin sitova tavoite ja energiatehokkuuden osalta luovutaan sitovasta tavoitteesta. Suomen luonnonsuojeluliitolle tavoitteet ovat pettymys.

"Näin pieni päästövähennystavoite tarkoittaisi, että EU ei tekisi lähimainkaan osuuttaan globaalin lämpenemisen pysäyttämiseksi", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.

Laskemistavasta johtuen 40 prosentin päästövähennys tarkoittaa tosiasiassa 33 prosentin lisävähennyksiä. Tämä johtuu siitä, että tulevalla kaudella lasketaan mukaan jo edellisellä kaudella käyttämättä jääneitä päästöoikeuksia.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tiedot osoittavat EU:n eksyvän komission esityksellä päästövähennysten polulta. EU:n osalta polulla pysyminen alle kahden asteen lämpenemistä edellyttäisi päästöjen vähentämistä yli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 95 prosenttia ennen vuotta 2050. Myöhemmät äkkijarrutukset tulevat selvästi pitkäjänteistä toimintaa kalliimmaksi.

EU:n ilmastopolitiikan ohjauskeinoja on vaivannut pitkään liian matalat päästövähennystavoitteet. EU-komission itse teettämät vaikutusarviot osoittavat, että 45 prosentin päästövähennykset tuottaisivat jopa enemmän työpaikkoja ja muita hyötyjä verrattuna nyt esitettävään 40 prosentin tavoitteeseen.

"Liike-elämä on voimakkaalla lobbausoperaatiolla puolustanut aggressiivisesti saavuttamiaan etuja. Tutkimukset osoittavat, että tiukemmat päästövähennystavoitteet ja kestävä uusiutuva energia tuottaa uusia liike-elämän mahdollisuuksia ja työpaikkoja", toteaa suojeluasiantuntija Otto Bruun.

"EU:n ministerineuvoston on ehdottomasti kiristettävä komission ehdottamia vesitettyjä tavoitteita, jotta EU pysyy ilmastovastuullisen politiikan tiellä. Ympäristöministeri Ville Niinistön on esitettävä tavoitetason korottamista ympäristöneuvostossa", Eero Yrjö-Koskinen sanoo.

Luonnonsuojeluliiton mielestä myös jokaisella EU:n jäsenmaalla pitäisi olla maakohtainen sitova tavoite uusiutuvan energian osuudelle ja energiansäästölle.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikki helposti käyttöön otettavat keinot on otettava käyttöön. Ilmasto- ja energiatavoitteiden lisäksi ympäristölle haitallisia tukia purkamalla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä nopeasti. Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisee helmikuussa oman selvityksensä ympäristölle haitallisista tuista.

Lähde: SLL
Kuva: Rama / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0 FR)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.