p

Kollajan allashanke osoittaa yritysten yhteiskuntavastuun puutetta

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Pohjolan Voimaa lopettamaan Kollajan tekoallas-hankkeen ajamisen. Koskiensuojelulain vastaisen hankkeen lopettaminen osoittaisi myös yhtiön pääomistajien UPM-Kymmenen ja Stora Enson kantavan vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

"Vapaana virtaava Iijoki on koskiensuo-jelulailla suojeltu rakentamiselta ikiajoiksi. Pohjolan Voiman rakentamisvimma on yhteiskuntavastuun halveksimista. Iijokilaisilla pitää olla oikeus luottaa eduskunnan säätämän lain suojaan", sanoo Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Ilpo Kuronen.

Valtio on maksanut Iijoen suojelusta Pohjolan Voimalle jo noin 25 miljoonan euron korvaukset. Korkein oikeus hylkäsi yhtiön muut vaatimukset vuonna 2006. Sen jälkeen Iijoen kunnostukseen kalastus- ja matkailujoeksi on panostettu yhteiskunnan voimavaroja.

"Viime vuosina kalatiehankkeiden, onnistuneiden merilohien ylisiirtojen ja luonnon lohenpoikasten syntymisen myötä on koko Iijokivarressa aina Kuusamoa myöten herännyt, 50 vuoden tauon jälkeen, toivo Iijoen lohen paluusta kotijokeensa. Tämän unelman Kollajan allas tappaisi lopullisesti", sanoo Taivalkosken osakaskunnan esimies Eero Moilanen.

"Jokea ei pysty edes nykyään - toisin kuin Pohjolan Voima väittää - allastamaan, patoamaan ja kääntämään virtaussuunniltaan niin, etteikö sillä olisi merkittäviä vaikutuksia luonnonolosuhteisiin. Iijoella toteutetaan kansallista kalatiestrategiaa, ei suinkaan pureta lakeja. Kaikkein kohtuuttominta on kuitenkin koko jokivarren elämän kiusaaminen vuosikymmenestä toiseen", Moilanen jyrähtää.

Kollajan tekoallas nousi vuoden alussa keskusteluun, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi siitä erimielisen Natura-lausunnon. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että hanke on koskiensuojelulain ja viime kädessä myös vesilain, vesienhoitolain, luonnonsuojelulain ja monen muun eduskunnan viime vuosina EU:n direktiivin myötä ratifioiman lain vastainen.

Lähde: SLL
Kuva: Iijoki. Estormiz / Wikimedia Commons (CC0 1.0)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.