p

Turveteollisuus jatkaa viherpesua soiden kustannuksella

Juuri julkaistu katsaus Suomen ympäristön tilaan kertoo suoluonnon tilan heikentyneen edelleen. Turveteollisuus tuhoaa silti lippulaivansa Vapo Oy:n johdolla edelleen myös pääosin luonnontilaisia soita. Lupia se hakee virheellisten vesistömittausten tuella.

Eilen julkaistu Ympäristön tila Suomessa 2013 -raportti nostaa suoperhoset esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. Monimuotoisuuden kato etenkin eteläisen Suomen soilla näkyy myös suolintujen kannoissa.

Turveteollisuus jatkaa tästä huolimatta maamme suoluonnon laajamittaista hävittämistä. Se on hakenut kaivuulupia myös arvokkaille luonnontilaisille soille. Vapon antamat ympäristölupaukset perustuvat tulkintaan, että yksikin oja suuren suon laidalla vie suon luonnontilaisuuden ja tekee siitä soveliaan turpeenkaivuuseen.
Metsäpeuran vasa Vapon turvekentän uhkaamalla Kajaanin ja Pyhännän Iso Pajusuolla (SLL Kainuun luonnonsuojelupiiri /Vesa Hyyryläinen).

Yksi viimeisimpiä esimerkkejä on Kajaanin ja Pyhännän Iso Pajusuo, jolle Vapo on hakenut kaivuulupaa huolimatta suon erityisarvoista. Iso Pajusuo on muun muassa uhanalaisen metsäpeuran vasomisaluetta.

"Luonnontilaisuudella kikkailu pitää tukkia ympäristönsuojelulain uudella luontoarvopykälällä. Kansakunnan edun vuoksi eduskunnan pitää ratkaista asia suoluonnon ja ilmaston hyväksi", sanoo johtava asiantuntija Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Vapo on luvannut saattaa turvesoiden vesienpuhdistuksen parhaan mahdollisen käytännön (BAT) tasolle ja ympärivuotisen tarkkailun piiriin. BAT-termiä ei ole kuitenkaan määritelty turpeenkaivuulle virallisessa BAT-menettelyssä. Se on käytännössä turveteollisuuden konsulttien itse asettama raja, jolla turpeenkaivuu saadaan kannattavaksi. Turvepäästöjen ympärivuotinen tarkkailu ei tarkoita myöskään jatkuvatoimista tarkkailua, jolla saataisiin myös pääosa tulvahuippujen päästövaikutuksista näkyviksi.

"Suuri ongelma on vesistöpäästöjen arvioinnin kertaluokkainen virhe. Tilastointi tehdään väärin perustein ja sen pohjalta jatkuu turvelupien myöntäminen. Vaikka Vapo vakuuttelee vastuullisuuttaan, se ei ole suostunut myöntämään ja korjaamaan päästölaskennan ratkaisevan tärkeitä virheitä", sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Aliarvio turvepäästöjen määrissä johtuu siitä, että tulvahuippujen aiheuttamat kuormituspiikit jäävät pääosin huomiotta ja turvesoilta lähtevän veden määrää aliarvioidaan. Lupahakemuksiin turveteollisuusyritykset ilmoittavat suolta lähtevän veden määrän konsulttiensa arvioimana keskivaluntana. Se on tavallisesti 10 l/s/km2. Jatkuvatoimisilla mittauksilla on kuitenkin todettu paljon suurempia valumamääriä.

Kun turvetuotantoalueelta lähtevä vuotuinen vesimäärä arvioidaan jopa puolet todellisuutta pienemmäksi, vastaavasti kuormitus aliarvioidaan jopa puolella.

Virhe on todellisuudessa vielä suurempi, sillä päästöt tapahtuvat pääosin silloin kun virtaamat nousevat nopeasti ja ovat suuria. Kasvipeitteetön turvesuo lisää nopeita tulvapiikkejä jopa kymmenkertaisiksi, jolloin päästöt kasvavat voimakkaasti. Näiden virheiden vuoksi tilastot eivät kerro turpeenkaivun todellista kuormitusta.

"Turvelupia on myönnetty suuri määrä ilman tietoa todellisista vesistöpäästöistä. Niin kauan kun tätä ei myönnetä ja Vapo sekä alan muut toimijat eivät korjaa virheitään, he vain viherpesevät turveteollisuutta vastuullisuuslupauksillaan”, Sulkava sanoo.
Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.