Kalastuslaki ei anna riittävää suojaa uhanalaisille kaloille

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa uudistuvaan kalastuslakiin lisää suojaa uhanalaisille kaloille.

Luonnonsuojeluliiton mielestä tänään julkaistu luonnos uudeksi kalastuslaiksi on uhanalaisten kalojen suojelun ja kansalaisten ympäristöoikeuksien osalta riittämätön.

"Kalastuslakiin pitää lisätä velvoite kieltää äärimmäisen uhanalaisten kalalajien pyytäminen niin pitkäksi aikaa, että kalakannat ovat taas elinvoimaisia", Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Ilpo Kuronen vaatii.

Suomessa äärimmäisen uhanalaisia kalalajeja ovat harjuksen merikannat, Saimaan järvilohi, nieriän Saimaan kanta sekä merestä jokeen kudulle vaeltavien taimenien kannat.

Luonnonsuojeluliiton mielestä kalastuslain valvontaa tulee tehostaa nostamalla kalojen korvaussummia ja lisäämällä törkeä kalastusrikos rikoslakiin. Näistä keinoista on hyviä kokemuksia metsästyslain puolelta.

Kalastuslakiin pitää lisätä myös muutoksenhakuoikeus ympäristöjärjestöille. Perustuslakiin ja Århusin ympäristöoikeussopimukseen perustuva valitusoikeus on nyt metsästyslaissa mutta ei kalastuslaissa.

Lähde: SLL