p

Energia

Energiaa tarvitaan paitsi teollisuuden, kaupan ja yhteiskunnan vaurauden luomiseen myös henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja liikkumiseen. Energian tuotanto ja kulutus kuormittavat kuitenkin ympäristöä huomattavasti kasvihuonekaasujen ja ilmansaasteiden, maankäytön, jätteiden ja öljyvuotojen muodossa. Tämä kuormitus edistää ilmastonmuutosta, vahingoittaa luonnon ekosysteemejä ja ihmisen rakentamaa ympäristöä ja vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen.

Ihmisen toiminta edellyttää usein fossiilisten polttoaineiden polttamista. Tämä lisää ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin pitoisuutta ilmakehässä ja nostaa maapallon keskilämpötilaa. Maailmanlaajuinen energiankysyntä on kasvussa, ja tämä kasvattaa entisestään hiilidioksidipäästöjä.

Monissa maissa energiankysyntään vastataan ensisijaisesti fossiilisilla polttoaineilla (öljy, kaasu ja hiili). Niiden polttaminen tuottaa lämpöä, joka voidaan hyödyntää energiana. Polttoprosessissa polttoaineen sisältämä hiili reagoi hapen kanssa ja muodostaa ilmakehään vapautuvaa hiilidioksidia. Ilmaan pääsee myös saasteita (rikkidioksidia, typen oksideja ja hiukkasia), jotka vaikuttavat ilman laatuun. Teknisten toimenpiteiden sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten kehittymisen ansiosta tällaiset päästöt ovat kuitenkin vähentyneet viime vuosikymmenten aikana.

Euroopan energiankulutuksen huippu nähtiin vuonna 2006 – vuonna 2010 energiaa kulutettiin noin neljä prosenttia vähemmän. Kulutuksen vähenemisen voidaan katsoa johtuvan osittain talouskriisistä, joskin siihen on vaikuttanut myös taloudellisen toiminnan ja energiankulutuksen välisen siteen heikkeneminen.

Fossiiliset polttoaineet ovat edelleen eniten käytettyjä polttoaineita: keskivertoeurooppalaisen energiantarpeesta noin 77 prosenttia tyydytetään öljyllä, kaasulla ja hiilellä. Ydinvoimalla tuotetaan 14 prosenttia, ja jäljelle jäävät yhdeksän prosenttia tulevat uusiutuvista energialähteistä. Vuonna 2010 uudesta asennetusta kapasiteetista suurin osa oli aurinkosähkön tuotantokapasiteettia. Toisella sijalla oli kaasu ja kolmantena tuuli. Ydinvoiman tuotantokapasiteettia poistettiin käytöstä paljon enemmän kuin uutta otettiin käyttöön.

Keskivertoeurooppalainen kuluttaa vuodessa 27 megawattituntia (MWh). Luku käsittää kaiken kotitalouksien, teollisuuden ja liikenteen kulutuksen. Luku vaihtelee suuresti maasta toiseen, ja sama koskee kulutukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä, jotka riippuvat voimakkaasti uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman käytöstä. Eniten energiaa kuluttaa nykyisin liikenne, joka on ollut vuodesta 1990 nopeimmin kasvava energiaa.

Lähde: EEA
Kuva: flickr / Buzz Hoffman

Creative Commons -lisenssi Tämän "Energia" artikkelin käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 2.5 Tanska -lisenssi.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.