p

VTT:ltä menetelmä tropiikin metsäkadon seurantaan

Trooppisen vyöhykkeen metsäkadon pysäyttäminen edellyttää metsien tilan todentamista. VTT kehitti uuden satelliittikuviin perustuvan menetelmän tropiikin metsäpeitteen tarkkaan seurantaan. EU:n ReCover-projektissa kartoitettiin satelliittikuvista Meksikon, Guyanan, Kolumbian, Kongon ja Fidžin metsäpeitteitä pisimmillään 1990-luvun alusta nykyhetkeen.

YK on kehittänyt REDD-menettelyn, jonka tavoitteena on vähentää ja tropiikin metsäkatoa ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä. REDD on tarkoitus liittää osaksi vuoden 2015 ilmastosopimusta. Menettelyssä teollistuneet maat maksavat metsien rauhoituksesta ja kestävästä hoidosta kompensaatioita trooppisen vyöhykkeen maille, missä metsäkato on kiivainta. Näin saadaan lisättyä metsiin sitoutuvan hiilen määrää. Kompensaatiot edellyttävät, että metsien tila todennetaan satelliittihavaintojen avulla.

Kuva: VTT:n kuvatulkinta metsäpeitteen muutoksista Meksikossa vuosina 1990–2000. Yksityiskohta Chiapaksen osavaltion kartoituksesta. Alueen koko on noin 14 km x 11 km. Ylärivissä nähdään satelliittikuvan sävyarvoista tehty ns. väärävärikuva, jossa kasvipeitteelliset alueet erottuvat punaisina. Alarivin kartoituksen tuloksessa metsät näkyvät vihreänä ja muut alueet keltaisena. Satelliittikuvat ovat amerikkalaisen Landsat-satelliitin aineistosta.

VTT kehitti kolmivuotisessa projektissa uuden menetelmän tropiikin metsäpeitteen seurantaan numeerisista satelliittikuvista. Menetelmän avulla kartoitetaan metsät satelliittikuvista, joiden erotuskyky on kymmenestä kolmeenkymmeneen metriin. Kartat testataan poimimalla tilastollinen otos alle metrin erotuskykyyn yltävistä satelliittikuvista. Otoksen avulla voidaan varmistaa, ettei kartoitus yli- tai aliarvioi metsien pinta-alaa.

ReCover-projektissa yhdeksän tutkimuspartneria kartoitti Meksikon, Guyanan, Kolumbian, Kongon demokraattisen tasavallan ja Fidžin metsäpeitteitä yhdessä kohdemaiden viranomaisten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa 1990-luvun alusta nykyhetkeen.

”Eurooppalaisen Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliitit alkavat toimittaa metsien seurantaan erittäin hyvin soveltuvaa satelliittikuva-aineistoa vuoden 2014 lopulla. Aineisto on kaikille ilmaista, mikä takaa hyvät lähtökohdat myös alan suomalaisen palveluteollisuuden kasvulle”, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Tuomas Häme. Huipputarkkojen satelliittien aineisto säilyy maksullisena.

VTT:n koordinoiman EU:n ReCover-projektin kokonaisbudjetti oli noin 3,3 miljoonaa euroa. Projektin osapuolet neuvottelevat kohdemaiden edustajien kanssa parhaillaan jatkohankkeista. Suomesta projektiin osallistui VTT:n lisäksi Arbonaut Oy.

Projektin loppukokous pidettiin marraskuussa YK:n ilmastokokouksen yhteydessä Varsovassa.

VTT:n tutkimusprofessori Tuomas Häme kertoo satelliittihavainnoinnin hyödyntämisestä ympäristömittauksissa uusimmassa VTT Impulssi -teknologialehdessä: Ympäristömittauksia ilman rajoja -artikkeli: sivut 28 - 33.

Lähde: VTT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.