p

Talvivaara hakee yrityssaneerausta

Talvivaaran rahoitusasema oli heikentynyt odotettua enemmän. Lisäksi Talvivaara ilmoitti 7.11.2013 julkistamassaan osavuosikatsauksessa tammi-syyskuulta 2013, että se oli pitkälle edenneissä keskusteluissa tiettyjen intressitahojen kanssa rahoitusratkaisusta, joka täyttäisi Talvivaaran nykyiset likviditeettitarpeet.

Näiden keskusteluiden seurauksena on selvinnyt, ettei tällaista lisärahoitusta ole saatavilla Talvivaaralle osana vapaaehtoista velkojen järjestelyä. Siten Talvivaara konserni [1] on tullut siihen lopputulokseen, että konsernin tulisi hakea yrityssaneerausta.

Jotta Talvivaara olisi saneerauskelpoinen se tarvitsee lisärahoitusta yrityssaneerausmenettelyn ajaksi yrityssaneerausmenettelyn kulujen sekä uusien, saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen syntyvien vastuiden kattamiseksi.

Talvivaaralle myös ilmoitettiin erikseen, että tiettyjen intressitahojen osalta lopullinen päätös saneerausmenettelyn aikana otettavasta luotosta ei olisi saatavilla ennen kuin Talvivaara konserni on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Vaikkakaan mitään takeita kyseisen lisärahoituksen saamisesta ei voida antaa.

Nojautuen osaltaan saneerausmenettelyn aikana otettavan luoton mahdolliseen saatavuuteen ja Talvivaara-konsernin merkittävimpien vakuudellisten velkojien vahvistukseen velkajärjestelyn tukemisesta, Talvivaaran hallitus on päättänyt jättää yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Talvivaaran saneerausmenettelystä.

Konkurssimenettely vaarantaisi Talvivaara-konsernin sekä monien sen toimittajien ja urakoitsijoiden työntekijöiden työllisyyden. Lisäksi konkurssin ympäristövaikutukset olisivat vaikeasti hallittavissa.

Yrityssaneeraus voi epäonnistua monista syistä, mukaan lukien rahoituksen riittämättömyys yrityssaneerausmenettelyn toteuttamiseksi, odottamattomat Talvivaaran tuotantolaitoksien toimintaan tai ympäristöön liittyvät tapahtumat, Talvivaaran taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavat muutokset toimintaympäristössä sekä useat muut seikat. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, Talvivaara odottaa hakevansa konkurssia.

[1] Talvivaara konserni: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Talvivaara Sotkamo Oy

Lähde: Talvivaara tiedote 15.11.2013
Kuva: Talvivaara

Lue myös:
Asiantuntijaryhmä: Talvivaaran hallitun alasajon ABC

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.