p

Saasteiden leikkaaminen voisi hidastaa Arktisen lämpenemistäIIASA yhdessä World Bank'in ja International Cryosphere Climate Initiative'n tutkijoiden kanssa ovat julkaisseet uuden raportin, jossa määritellään toimenpiteet ilmansaastepäästöjen vähentämiseksi, joka voisi auttaa hidastamaan Arktisen alueen lämpenemistä ja samalla parantaa ihmisten terveyttä maailmanlaajuisesti.

Maailman Pankin raportti, On Thin Ice: How Cutting Pollution Can Slow Warming and Save Lives (pdf) kokoaa yhteen viimeisimpiä tutkimustuloksia ilmansaasteista, ilmastonmuutoksesta, ihmisten terveydestä, kustannuksista ja mahdolliset vaikutukset lieventävistä toimenpiteistä. Rajoittamalla erityisesti epäpuhtauksien päästöjä, kuten musta hiili (noki) ja metaani, niillä voisi olla merkittävä välitön vaikutus Arktiseen alueeseen. Nämä saasteet ovat ilmakehässä lyhytikäisiä, mutta niillä on myös huomattava vaikutus ilmastonmuutokseen ja ihmisen terveyteen.

Hiljattain IIASA'n tutkijoiden ja kumppaneiden julkaisema tutkimus Atmospheric Chemistry and Physics, epäpuhtauksien lähteistä ja kulkureiteistä Arktiselle alueelle. Kun lumi ja jää peittyy pölystä ja noesta ne heijastavat vähemmän ja sulavat nopeammin. Valkosen lumen ja jään peittämät alueet auttaa pitämään maapalloa viileämpänä, joten niiden alueiden pieneneminen edistää lämpenemisen-, sekä muita ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia.

Uudessa raportissa kansainvälinen tutkijaryhmä toteaa, noki- ja metaanipäästöjä leikkaamalla voi merkittävästi hidastaa Arktisen alueen lämpenemistä ja samalla säästää monia ihmishenkiä. Raportti osoittaa esimerkiksi, että metaanin ja noen päästöjen leikkaaminen voi johtaa jopa 40% pienempään merijään supistumiseen, ja 25 % lumipeitteen vähäisempään häviämiseen vuosisadan puoliväliin mennessä. Tutkimus osoittaa myös, rajoittamalla 50% metsien ja muiden alueiden hävittämistä polttamalla, voi pelastaa jopa 190 000 henkeä kuolemalta maailmanlaajuisesti joka vuosi, sekä tehokkaampien puu- ja hiiliuunien käyttö lämmittämiseen voi säästää jopa 230 000 ihmishenkeä vuosittain, monet OECD-maista sekä Itä-Aasiasta.

Tässä projektissa, tutkijat käyttivät GAINS mallia arvioidessaan päästöjen kulkureittejä, määrittämällä keskeisiä metaanin ja noen vaikutuksia ihmisen toiminnasta, sekä arvioivat niiden lieventämismahdollisuuksia. Vastaavaa lähetymistapaa sovellettiin jo aiemmin UNEP Integrated Asssessment of Black Carbon and Troposperic Ozone (pdf).

Lähde: IIASA
Kuva: NOAA 

Lue myös:
Valtavat kustannukset Arktisen alueen sulamisesta

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.