p

Oceana: Itämeri tarvitsee kokonaisvaltaista suunnittelua

Merten aluesuunnittelussa ekosysteemien tilan säilyttäminen tulee nostaa samalle tasolle taloudellisten etujen kanssa.

Eilen asiantuntijat sekä teollisuuden ja kalastusalan edustajat ympäri Eurooppaa tapasivat Vilnassa, Liettuassa keskustellen kuinka parhaiten sovittaa yhteen erilaiset käyttöpaineet Euroopan merialueilla, Itämeri mukaanlukien. Oceana, yksi kokouksen puhujista, esitti, että merten aluesuunnittellussa erityistä huomiota on kiinnitettävä herkkiin ekosysteemeihin, sekä niiden taloudelliseen- että luontoarvoihin, jaettaessa merialueita eri toimintasektoreiden käyttöön.

– Ekosysteemien terveyden palauttaminen ja ylläpitäminen tulee olla keskeisessä asemassa merten aluesuunnittelussa. Toimeenpanon tulee ehdottomasti olla linjassa meristrategiadirektiivin ja luontodirektiivin tavoitteiden ja vaatimusten kanssa, sanoo Hanna Paulomäki, Oceanan Itämeriprojektin päällikkö.

Merten aluesuunnittelussa sovitetaan yhteen eri eturyhmien, kuten kalastuksen, merenkulun, matkailun ja merirakentamisen aiheuttamia käyttöpaineita. Aluesuunnittelussa pyritään katsomaan kokonaisvaltaisesti, kuinka taloudelliset edut, hallinto, virkistyskäyttö sekä meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien tila vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi rakennettaessa tuulivoimapuistoa, tai suunniteltaessa meriliikennettä, on otettava huomioon, mikä vaikutus näillä on esimerkiksi meren ekosysteemien tilaan, josta kalastuselinkeino on riippuvainen, tai turismiin, joka on merkityksellinen rannikkolalueiden taloudelle.

Oceana kannattaa kokonaisvaltaisen aluesuunnittelun toteuttamista Itämerellä, mutta on on kuitenkin huolissaan siitä, että lyhyen aikavälin taloudelliset edut, hallinnon monimutkaisuus yhdeksän eri valtion viranomaisten, EU:n ja muiden laitosten välillä voi estää todellisen edistyksen ja yhteistyön syntymistä.

– Jotta merten aluesuunnittelu Itämerellä onnistuu, on kaikkien sidosryhmien päästävä mukaan suunnitteluun,  ja ekosysteemilähestymistapa tulee olla edelletys kaikelle meren käytölle, sanoo Magnus Eckeskog, Oceanan poliittinen neuvonantaja.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.