p

Asiantuntijaryhmä: Talvivaaran hallitun alasajon ABC

Seitsemän luonnontieteen asiantuntijaa lähetti maanantaina 11. marraskuuta avoimen kirjeen valtioneuvostolle. Kirjeessä oiotaan julkisuudessa esitettyjä virheellisiä väitteitä Talvivaaran kaivosyhtiön prosessin mahdollisen keskeyttämisen teknisistä esteistä. Valtioneuvosto päättää Talvivaaran rahoituksesta alkuviikosta.

Avoimen kirjeen allekirjoittajiin kuuluu viisi tohtoria, heidän joukossaan mikrobiologi MMT Helvi Heinonen-Tanski, fyysikko FT Jakke Mäkelä, ekologi FT Heli Jutila sekä ympäristötieteen dosentti FT Heikki Simola. Ryhmän mukaan Talvivaaran bioliuotusprosessin lopettaminen suunnitelmallisesti ja hallitusti on täysin mahdollista ja he esittelevät sen toteuttamiseksi seitsemänvaiheisen suunnitelman.

"Talvivaaran alasajon teknistä vaikeutta korostetaan liikaa poliittisista syistä. Luonnontieteen näkökulmasta prosessi hyytyy nopeasti mikäli hapen ja rikkihapon syöttö kasoihin keskeytetään", toteaa Helvi Heinonen-Tanski.

Itse alasajossa ei kuitenkaan ole teknisesti mitään dramaattista, vaan lopettamisprosessi on karkeasti kuvattu jo laitoksen omassa sulkemissuunnitelmassa. Vaikka täsmällinen tekninen toteutus riippuu monesta tekijästä, alasajon olennaisimmat vaiheet ovat seuraavat:

1. Lopetetaan uuden malmin louhiminen
2. Lopetetaan rikkihapon syöttö bioliuotukseen
3. Lopetetaan kasojen ilmastus
4. Jatketaan veden kierrättämistä ja metallien talteenottoa
5. Pysäytetään veden kierrätys lohkoittain ja siirretään lohkon malmi sekundaarikasaan
6. Sekundaarikasaa ei ilmasteta eikä kastella
7. Sekundaarikasa peitetään ja maisemoidaan

Bakteerit jatkavat liuotusta vain niin kauan, kuin niille on edulliset olosuhteet. Ne tarvitsevat happaman ympäristön, happea ja vettä. Kun rikkihapon syöttö lopetetaan, vähenee jätevesien neutraloinnin tarve ja vesien saastuminen. Samalla bakteerien olosuhteet heikkenevät ja niiden liuotusteho laskee oleellisesti. Kun kasojen ilmastus lopetetaan, metalleja liuottavat bakteerit menettävät lopullisesti muutamassa päivässä kykynsä liuottaa metalleja, sillä tämä reaktio vaatii happea. Ne menettävät myös kykynsä lisääntyä ja muut mikrobit tuhoavat ne vähitellen.

Kirjeen allekirjoittaneet tutkijat ovat avustaneet eri muodoissa Suomen luonnonsuojeluliittoa asiantuntemuksellaan Talvivaaran kaivoskysymyksissä vuodesta 2011 alkaen.

SLL on vaatinut syksystä 2012 alkaen Talvivaaran kaivoksen alasajoa ympäristösyistä.

Avoin kirje valtioneuvostolle »» (pdf)

Lähde: SLL
Kuva: Stop Talvivaara, Antti Lankinen

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.