p

Ympäristöministereiden epäröinti viivyttää Itämeren tilan parantamista

Vaikka Itämeren toimenpideohjelma saataisiin kokonaisuutena täytäntöön, meren hyvää tilaa ei saavutettaisi vuoteen 2021 mennessä.
Itämerimaiden ympäristöministerit allekirjoittivat tänään Kööpenhaminassa HELCOMin ministerijulistuksen, jonka tarkoitus on arvioida Itämeren toimenpideohjelman (HELCOM Baltic Sea Action Plan, BSAP) tavoitteiden edistymistä. Ympäristöjärjestöt, Coalition Clean Baltic, FISH ja Oceana, pitävät tervetulleena sitä, että maat näyttävät olevan edelleen halukkaita toimeenpanemaan vuonna 2007 allekirjoitetun toimenopideohjelman, mutta ovat huolissaan todellisten toimenpiteiden puutteesta ja sovittujen määräaikojen viivästymisestä.

Kansalaisjärjestöt antoivat seuraavan lausunnon: "Tämän päivän tulos osoittaa, että maiden pyrkimykset parantaa Itämeren tilaa eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Ministerijulistus on mukava paperi täynnä hyviä aikeita, mutta jotta hyvä meren tila saavutettaisiin vuoteen 2021 mennessä, maiden pitäisi olla jo panemassa toimeen sopimiaan tavoitteita. "

Sen sijaan, että maat olisivat sitoutuneet vuonna 2007 sovittuihin tavoitteisiin, tämän päivän julistus varmistaa sen, että ympäristön hyvää tilaa ei saavuteta vuoteen 2021 mennessä, joka on toimenpideohjelman lopullinen tavoite ja päämäärä.

"Vakavasta rehevöitymisongelmasta huolimatta, merkittäviä päätöksiä ravinnepäästöjen suhteen ei tehty ja tämä tekee julistuksesta paljon heikomman kuin olisimme toivoneet ", sanoo Gunnar Norén, Coalition Clean Balticin pääsihteeri.

Kalastusta käsittelevät kohdat sen sijaan pärjäsivät vähän paremmin viimeisissä neuvotteluissa ja joitain kohtia jopa vahvistettiin lopulliseen julistukseen.

"Olemme tyytyväisiä, että tavoite elvyttää kalakannat vuoteen 2015 mennessä, kuten EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa sovittiin, on sisällytetty julistukseen", sanoo Niki Sporrong, FISH:n johtaja.

Monet Itämeren lajeista ja luontotyypeistä sen sijaan ovat edelleen vailla riittävää suojaa. Valitettavaa on myös, että Saksa ja Tanska ovat lykänneet Itämeren laajuisen uhanalaisuusluokituksen, nk. punaisen listan, julkaisemista, turskan kaupallisten intressien vuoksi.

"Epäröinti ja sitoutumisen puute estävät toimenpideohjelman tavoitteiden etenemistä, mukaan lukien ekologisesti kattavan suojelualueverkoston luominen. Tämän verkoston oli tarkoitus olla valmis vuoteen 2010 mennessä, mutta nyt lisäaikaa on annettu vuoteen 2020 asti", sanoi Hanna Paulomäki, Oceanan Itämeriprojektin päällikkö.

Itämerimaiden on nyt aika aloittaa todellinen työ. Viivyttely ei vaaranna ainoastaan toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista, vaan se vaarantaa myös useiden EU prosessien aikataulussa etenemisen, mukaan lukien meristrategiadirektiivi, jonka toimeenpano on riippuvainen tehokkaasti alueellisesta yhteistyöstä.

Lähde: Oceana

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.