p

Vaarallisten jätteiden hävittäminen Padasjoella hoidetaan valtion rahoituksella

Valtio joutuu rahoittamaan Padasjoella toimineen Oy PP-Recycling Ltd:n jälkeensä jättämien vaarallisten jätteiden poisviennin ja käsittelyn. Hallituksen 4. lisätalousarvioesitykseen sisältyy määrärahaesitys jätevaraston väliaikaisesta ylläpidosta ja riskialttiiden jätteiden hävittämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Konkurssin tehnyt, teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittanut yritys jätti kiinteistölle noin 1600 tonnia vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä. Epäasiallisesti varastoitu jäte aiheuttaa ympäristöriskin ja myös kemikaalivahingon ja tulipalon riski on merkittävä. Varasto vaatii jatkuvaa tarkkailua ja huoltoa. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on joutunut hoitamaan varaston ylläpitoon liittyviä järjestelyjä. Alueen pelastustoimi on torjunut kiinteistöllä tapahtuneet vuodot.

Yrityksen konkurssi on rauennut varojen puutteessa. Vastuu jätteistä on siirtynyt kiinteistön haltijalle Green Tech Center Oy GTC:lle. Myös kiinteistöyhtiö on haettu konkurssiin. Kiinteistöyhtiön konkurssin jatkuessa pesä on tarkoitus ohjata julkisselvitykseen

Oy PP-Recycling Ltd:n ja Green Tech Center Oy GTC:n varat eivät riitä riskialttiiden jätevarastojen tyhjentämiseen ja toimittamiseen asianmukaisesti käsiteltäviksi. Ympäristöministeriö on katsonut, että valtio joutuu ottamaan vastuun akuutin ympäristö- ja turvallisuusriskin poistamisesta. Alustavan arvion mukaan vaarallisten jätteiden hävittämisestä koituvat kustannukset ovat 1,8-2 miljoonaa euroa ja työ kestää 1-1,5 vuotta. Rahoitusta tarvitaan myös tilojen lämmitykseen, vartiointiin, ilmastointiin sekä jätevesijärjestelyihin.

Kyse on poikkeuksellisesta menettelystä. Ammattimaisilla jätteenkäsittelijöillä on normaalisti jätevakuus, joka korvaa jätehuoltokustannukset maksukyvyttömyystilanteessa. Oy PP-Recycling Ltd:lle määrättyä jätevakuutta ei ole maksettu ELY-keskuksen valvonta- ja hallintopakkotoimista huolimatta.

Toiminnan loppumiseen ja maksukyvyttömyyteen liittyvien toissijaisten korvaus- ja vakuutusjärjestelmien kehittämiseksi on suunnitteilla työryhmä.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.