p

Uuden tuotantotavan tuloksena metsätähteestä kustannustehokkaasti biopolttonesteitä

Lähivuosina tavoitteena tekniikan pilotointi Suomessa
VTT ja PNNL (Pacific Northwest National Laboratory) ovat yhteistyössä tuottaneet suomalai­sesta metsätähteessä liikenteen polttonesteitä uudella, kustannustehokkaalla bioöljyjen jalostuskonseptilla. Kehitystyötä ovat yhdessä rahoittaneet Tekes ja Yhdysvaltain energia­ministeriö (United States Department of Energy). Uudella tuotantotavalla voidaan valmistaa edullisia biopolttonesteitä ja kemikaaleja noin 65 %:n hyötysuhteella.

Prosessissa metsäteollisuuden tai kaukolämpölaitoksen kattilan yhteydessä tuotettu bioöljy kuljetetaan öljynjalostamoon, jossa se jalostetaan muiden öljyjen ohessa. Tuotanto­kapasiteettia voidaan kasvattaa vaiheittain, mikä vähentää arvoketjuun investoivan yrittäjän riskiä. Konseptin tehokkuus- ja kustannushyödyt VTT on aiemmin osoittanut eurooppalaisten tutkimuskumppaneidensa kanssa.

Suomalais-amerikkalaisessa yhteistyössä haetaan ratkaisuja jalostuksen suurimpiin haasteisiin: korkeaan vedynkulutukseen ja katalyytin deaktivoitumiseen. Vedynkulutusta ja tuotantokustannuksia alennetaan koko tuotantoketjun osalta AspenPlus™ -simulointi­ohjelmiston avulla ja hydrausprosessia kehittämällä.

PNNL on jalostanut VTT:n metsätähteestä tuottamaa bioöljyä laboratoriomittakaavan kokeissa keväällä 2013. VTT on vastaanottanut ja analysoinut PNNL:stä saadut ensimmäiset näytteet tuoteöljyistä. Tuloksia käytetään lähtötietoina konseptin aine- ja energiataseita simuloitaessa.

Kehitystyötä ovat rahoittaneet Tekes ja Yhdysvaltain energiaministeriö (United States Department of Energy). Näiden organisaatioiden pitkäjänteisen tutkimusrahoituksen ansiosta VTT ja PNNL ovat nousseet alan johtavien tutkimuslaitosten joukkoon maailmassa.

Kehitettävän konseptin avulla pyritään osaltaan edistämään Suomen biovelvoitelain mukaista tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä 20 % polttonesteistä on biopolttonesteitä.

Suomi on edelläkävijä puun pyrolyysitekniikan kaupallistamisessa. Fortumille valmistuu Joensuuhun Metson rakentamana bioöljyä 50 000 tonnia vuodessa tuottava laitos. Ensivaiheessa bioöljy käytetään polttoaineena kaukolämpökattiloissa korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Tuotantolaitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2013 kuluessa. Toinen esimerkki edelläkävijyydestä on tuotantolaitos, jota Green Fuel Nordic:n rakentaa Iisalmeen.

Lähde: VTT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.