p

Rakentamisen materiaalitehokkuusohjelmalla vähennetään jätteen syntymistä

Rakennus- ja kiinteistöalan materiaalitehokkuutta pohtinut työryhmä luovutti torstaina ympäristöministeri Ville Niinistölle ehdotuksensa alan materiaalitehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi. Työryhmä koostui kiinteistö- ja rakennusalan sekä jätehuoltosektorin asiantuntijoista.

Materiaalitehokkuusohjelma keskittyy toimenpiteisiin, joiden avulla rakennusmateriaaleja voidaan hyödyntää tehokkaasti, vähentää jätteen syntymistä ja parantaa kierrätystä. Ohjelma liittyy myös valmisteilla olevaan kansalliseen materiaalitehokkuusohjelmaan.

Ministeri Niinistö uskoo, että resurssi- ja materiaalitehokkuus ovat asioita, jotka korostuvat tulevaisuudessa energiatehokkuuden rinnalla. Ohjelma luo hänen mukaansa hyviä mahdollisuuksia alaan liittyvän tiedollisen ohjauksen, osaamisen, liiketoiminnan ja teknologian kehittämiselle.

"Materiaalitehokkuus on keskeinen asia myös pohdittaessa luonnonvarojen riittävyyttä, ilmastonmuutoksen hillintää ja torjuttaessa muita ympäristöongelmia. Lisäksi sillä on suuri merkitys myös elinkeinoelämälle", korosti ministeri Niinistö.

"On todennäköistä, että luonnonvarojen kestävä käyttö on jatkossa entistä merkittävämpi kansallinen menestystekijä. Suomessa tämä on haasteellista muun muassa pitkien etäisyyksien takia, mutta korkea teknologinen osaamisemme tarjoaa tähän myös mahdollisuuksia."

Talojen rakentaminen on yksi suurimpia luonnonvarojen kuluttajia Suomessa, sillä siihen kuluu vuosittain noin 10 miljoonaa tonnia rakennusmateriaaleja ja -tuotteita. Vuonna 2011 talonrakentamisesta syntyi 2,2 miljoonaa tonnia jätettä, kun vastaava lukema palveluissa ja kotitalouksissa oli 3,2 miljoonaa tonnia. Jätemäärän voidaan ennustaa kasvavan, kun korjausrakentamisesta tulee uudisrakentamista yleisempää.

Loppuraportti (pdf, 683KB)

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.