p

Neste Oil hankkii palmuöljyä sademetsää kaatavalta Wilmarilta

Greenpeace julkaisi tänään tiistaina Jakartassa raportin, joka osoittaa palmuöljytuottaja Wilmarin aktiivisen osallisuuden sademetsien raivaamiseen ja vaatii myös Neste Oililta toimia yhtenä Wilmarin merkittävistä asiakkaista.

Greenpeacen raportti osoittaa, että Neste Oil on palmuöljytuottaja Wilmar International Ltd:n kautta osallisena sademetsäkatoon ja sumatrantiikerien häviämiseen Indonesiassa.

Wilmar on maailman suurin palmuöljyn välittäjä, jonka kautta kulkee yli kolmasosa maailman palmuöljystä yli viiteenkymmeneen maahan. Wilmar on Neste Oilin mukaan yksi yhtiön päätoimittajista. Wilmarin palmuöljystä alle neljä prosenttia on Wilmarin omaa tuotantoa, ja loput tulevat alihankkijoilta. Greenpeacen saamien tietojen mukaan useat Wilmarin palmuöljytuottajat raivaavat palmuöljyplantaaseja laittomasti kansallispuistoihin ja muualle sademetsään tiikerien ja orankien elinalueille sekä polttavat turvesoita, vaikka Wilmar itse onkin sanoutunut irti laittomuuksista.
Kuva: Greenpeace dokumentoimassa Indonesiassa 27. syyskuuta 2013 laittomasti Tesso Nilon kansallispuistoon hakatulta plantaasilta tulevaa palmuöljyä. (Copyright: Greenpeace)

Kesäkuussa 2013 Wilmar ilmoitti Greenpeacelle lopettavansa öljypalmuterttujen ostamisen Tesso Niloon laittomasti raivatuilta plantaaseilta, jotka tuhosivat sumatrantiikereille tärkeää elinaluetta. Kuitenkin syys-lokakuussa 2013 Greenpeace dokumentoi öljypalmuterttujen toimittamista Tesso Nilon kansallispuistosta palmuöljytehtaille, joilla on yhteyksiä Wilmariin. Wilmar myönsi Greenpeacelle, että se ei kykene takaamaan, etteivät kiistanalaisista lähteistä tulevat öljypalmutertut sekoitu yhtiön muuhun palmuöljytuotantoon. Wilmar ei siis kykene takaamaan, ettei sen Neste Oilille tuottama palmuöljy ole peräisin sademetsiä ja tiikerin elinalueita tuhoavilta plantaaseilta.

Wilmar ei ole halukas puuttumaan itse palmuöljytuottajiensa toimintaan, vaan vetoaa RSPO-sertifiointiin. RSPO-sertifikaatti ei kuitenkaan estä sademetsien raivaamista eikä turvesoiden polttamista.

”Jotta Indonesian sademetsäkato saataisiin kuriin, palmuöljyteollisuuden on itse ryhdyttävä toimenpiteisiin metsäkadon hillitsemiseksi. Vastuullisten ostajien tulee vaatia palmuöljyn tuottajilta täyttä sitoumusta sademetsien ja turvemaiden raivaamisen lopettamiseen”, sanoo Greenpeace Nordicin metsävastaava Sini Harkki.

”Greenpeace vaatii Neste Oililta omien lupaustensa täyttämistä. Neste Oil on monesti todennut ostavansa vain vastuullisimmilta tuottajilta. Käytännössä Neste Oil kuitenkin hankkii palmuöljyä esimerkiksi Wilmarilta, joka ei pysty takaamaan palmuöljyn kestävyyttä. Neste Oilin tulisi vaatia kaikilta tuottajiltaan ehdotonta sademetsien ja turvemaiden raivaamiskieltoa”, Harkki jatkaa.

Kolmessa vuodessa vuosina 2009 – 2011 Indonesian palmuöljyn tuottajat ovat raivanneet alueellaan olevista sumantrantiikerin elinalueista neljäsosan. Sumatrantiikereitä elää luonnossa vain noin neljäsataa. Sumatrantiikerin väheneminen kertoo laajemmin sademetsien ekosysteemien heikentyvästä tilasta.

Greenpeacen raportti: "Licence to kill" palmuöljytuotannon vaikutuksesta uhanalaisen sumatrantiikerin elinalueisiin Indonesiassa (pdf)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.