p

Meret ja ilmasto eivät kestä arktista öljynporausta

Tuoreiden tutkimusraporttien mukaan maailman merien tila heikkenee nopeasti, ja ilmastonmuutos on yksi pääsyistä tähän. Arktinen öljynporaus on vakava stressitekijä sekä ilmastolle että merien hyvinvoinnille. WWF Suomi vaatiikin, että Suomi ottaa vastuullisen roolin Arktisessa neuvostossa ja ajaa linjaa, jonka mukaan kaikkien alueen valtioiden tulisi pidättäytyä uusista öljynporaushankkeista arktisilla alueilla.

Uusien esiintymien käyttöönotto on räikeässä ristiriidassa sen tiedon kanssa, että jos ilmastonmuutos aiotaan pysäyttää, tulisi vähintään kaksi kolmasosaa energiayhtiöiden nykyisin tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista jättää hyödyntämättä.

Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin syyskuun lopussa julkaistu ensimmäinen osa painotti ilmastokriisin vaikutuksia maailman meriin. Raportin mukaan meret sekä lämpenevät että happamoituvat ilmakehän kohonneiden kasvihuonekaasupitoisuuksien seurauksena enemmän kuin aiemmin on oletettu. Kansainvälisten meritutkijoiden paneelin tuoreen raportin State of the Oceanin mukaan tilanne on jopa pahempi kuin IPCC:n raportti antaa olettaa.

”Ilmastonmuutoksen, ylikalastuksen ja kemikalisaation yhteisvaikutus on nyt ajamassa maailman meriä todella huonoon kuntoon, nopeammin kuin kukaan olisi osannut ennustaa. Jo tämän hetken kuormituksella meriä uhkaa tulevaisuudessa valtava sukupuuttoaalto. Ilmastonmuutosta kiihdyttävä ja öljyvahinkojen riskiä lisäävä arktinen öljynporaus on kestämätön lisäkuormittaja maailman merien kannalta”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Pohjoisen jäämeren luonto on erityisen haavoittuvainen ja öljyonnettomuuksien jälkihoito alueella on todella vaikeaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttama jäätiköiden sulaminen sekä muut stressitekijät koettelevat Arktiksen luontoa erityisesti. Kasvot tälle kriisille on antanut jääkarhu, mutta ilmastonmuutoksen ja muiden stressitekijöiden vaikutukset ulottuvat yksittäisiä lajeja pidemmälle. Öljynporaus alueella on kestämätön lisä vaikeaan tilanteeseen”, sanoo Rohweder.

IPCC:n tuore raportti osoittaa, että ilmakehän kohonnut kasvihuonekaasujen pitoisuus on viemässä maapalloa kohti yhä pahenevaa ilmastokriisiä, jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei vähennetä nopeasti.

”Jotta pysyisimme edes suunnilleen turvallisella, alle kahden asteen lämpenemistasolle, tulisi ainakin kaksi kolmasosaa nykyisin tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista jättää hyödyntämättä. Tämän vuoksi muun muassa arktisen alueen vielä käyttöön ottamattomat öljyvarannot tulisi jättää kokonaan rauhaan. Suomella on mahdollisuus vaikuttaa Arktisen alueen öljyn hyödyntämättä jättämiseen, erityisesti lähestyvän Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden kautta”, Rohweder jatkaa.

Suomi nousee Arktisen alueen asioita ja ongelmia käsittelevä Arktisen neuvoston puheenjohtajamaaksi kaudeksi 2017-2019.

Raportit:
Lähde: WWF Suomi
Kuva: Wikimedia Commons

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.