p

Haavistolla mahdollisuus lopettaa Talvivaaran tragedia

Uudella omistajaohjausministerillä Pekka Haavistolla (vihr.) on mahdollisuus estää Talvivaaran ympäristöhaittojen laajeneminen. Omistajaohjauksessa on viimeinkin otettava päättäväinen askel kaivosyhtiön riskialttiin toiminnan pysäyttämiseksi.

Talvivaara on maksanut valtion sijoitusyhtiö Soldiumille tappioina jo lähes 130 miljoonaa euroa ja yhtiön pörssikurssi laskee koko ajan. Kaivosyhtiö tarvitsee jälleen uutta pääomaa, mutta markkinaehtoista rahoitusta ei ole saatavilla. Analyytikot pitävät Talvivaaraa spekulatiivisena sijoituskohteena ja rahoitusmarkkinat valmistautuvat yhtiön konkurssiin.

"Talvivaaran kaivosyhtiön kaltainen ympäristölle haitallinen ja riskialtis kohde sopii huonosti valtion pitkäjänteisen omistajapolitiikan tuettavaksi", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Valtion sijoitusyhtiö Solidium on Talvivaaran suurin omistaja. Se omistaa Talvivaaran osakkeista 17 prosenttia.

Talvivaaran kaivoksen ympäristöriskit ovat suuret: tuotannon jatkuminen edellyttää jätevesijuoksutusten lisäämistä Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin, joita Talvivaara on jo saastuttanut raskaasti.

"Kaivosyhtiö ei vuosikausien yrittämisen ja erehtymisen jälkeen ole saanut bioliuotusprosessiaan toimimaan. Suljettu vesikierto, jota alussa luvattiin, ei koskaan toteutunut. Nyt on aika viheltää peli poikki ja lopettaa uhkapeli Kainuun ja Savon vesistöjen ja luonnon kustannuksella", sanoo ympäristötutkija ja Luonnonsuojeluliiton hallituksen jäsen, dosentti Heikki Simola.

Talvivaaran laajalle alueelle levinneen bioliuotusprosessin pysäyttäminen on iso operaatio. Malmikasat pitäisi tällaisessa tapauksessa peittää vettä läpäisemättömällä suojakuorella. Yhtiön tulisi myös puhdistaa vedet kaivosalueen sisällä ja ennallistaa turmeltunut ympäristö mahdollisuuksien mukaan. Talvivaaran ympäristövakuuksia tulisi nostaa nykyisestä reilusta 30 miljoonasta, jotta kaivoksen sulkeminen saadaan hoidettua riippumatta mahdollisesta konkurssista.

Luonnonsuojeluliitto ei näe järkevänä valtion tai Solidiumin rahoituksen lisäämistä kaivosyhtiö Talvivaarassa. Omistajaohjauksesta vastaavan ministeri Pekka Haaviston tulisikin vaatia Solidiumin epäonnistuneen linjan muuttamista.

"Haavistolla on tilaisuus laittaa Talvivaaran ympäristöhaitat kuriin. Ilman lisärahoitustakin Talvivaaran kaivoksen hallittu alasajo on mahdollinen ja toivottava vaihtoehto. Tämä voidaan aloittaa yhtiön jo tähän tarkoitukseen rahastoimilla varoilla", sanoo Risto Sulkava.

Lähde: SLL
Kuva: Stop Talvivaara

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.