p

Viivyttely uhkaa Itämeren tilan palauttamista

 
Itämerimailla viime hetket sopia Itämeren toimenpideohjelman tavoitteista – ministerikokoukseen vain viikko aikaa.


Edistystä on tapahtunut, mutta Itämeren tilan palauttamiseen on vielä matkaa

Tällä viikolla, hallitusten edustajat kokoontuivat Kööpenhaminassa, Tanskassa, keskustellakseen HELCOMin Itämeren toimenpideohjelman (Baltic Sea Action Plan, BSAP) edistymistavoitteista. Suojelujärjestöt, Coalition Clean Baltic (CCB) , FISH ja Oceana ovat pettyneitä konkreettisten toimenpiteiden puuteeseen sekä maiden epäröintiin sopia uusista tavoitteista ja aikatauluista.

Alueen ympäristöministerit allekirjoittivat vuonna 2007 toimintasuunnitelman, jolla pyritään palauttamaan Itämeren ympäristön tila vuoteen 2021 mennessä. Tämän viikon kokous oli viimeinen valmisteleva kokous ennen ympäristöministerien kokousta ensi viikolla Kööpenhaminassa, 3. lokakuuta, jolloin ministerit allekirjoittavat toimenpideohjelman katsauksen. Viimeaikaisten kokousten jälkeen on selvää, että mailla on vaikeuksia sitoutua sovittuihin tavoitteisiin ja osa maista on haluttomia käyttämään julistuksessa vahvaa ja selkeää kieltä, joka alleviivaa kiireellisten toimenpiteiden tärkeyttä.

“Mailla on nyt mahdollisuus tehdä Itämeren alueesta esimerkki muille merialueille merien hyvästä hoidosta laittamalla täysimääräisesti toimeen vuoden 2007 toimenpideohjelma. Mutta, nyt kun olisi aika alkaa toteuttamaan päätöksiä, on turhauttavaa seurata kuinka maat alkavat vetäytyä sovituista tavoitteista,” totesi Hanna Paulomäki, Oceanan Itämeriprojektin päällikkö.

Biodiversiteettikysymyksissä järjestöt ovat huolissaan joidenkin maiden epäröinnistä toteuttaa mereisten suojelualueiden verkosto sovitusti. Toiset maat taas vetkuttelevat kalakantojen tilan parantamiseen tähtäävien sitoumusten kanssa. Nyt sovittu teksti on osin jopa vähemmän kunnianhimoinen kuin vastikään sovittu EU:n yhteinen kalastuspolitiikka (YKP). Kaupalliset intressit estävät myös Itämeren laajuisen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarvion, nk, punaisen listan, julkaisemisen. Uhanalaisuusarvio perustuu yleisesti hyväksyttyyn ja laajasti käytettyyn kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteereihin. Tämän kriteeristön mukaan Itämeren turska saisi uhanalaisuusluokituksen. Tanska ja Saksa ovat haluttomia sisällyttämään turskaa uhanalaisarviointiin, koska laji on kaupallisesti tärkeä.

Toisten maiden ja kansalaisjärjestöjen painostuksen alla Ruotsi tarkisti kantansa rehevöitymiseen ja kannattaa nyt ravinteiden valumisen tehokkaampaa valvontaa. Mereen valuvat ravinteet ovat vuosittaisten sinileväkukintojen suurin aiheuttaja.

“Tanska, Suomi, Saksa ja ympäristöjärjestöt saivat Ruotsin vaihtamaan mieltään sitten viime kokouksen ja nyt Ruotsi hyväksyy vilejymaiden ravinteiden kirjanpitoon liittyvät vaatimukset sekä ravinneylijäämiä koskevat laskelmat. Tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, mutta paljon työtä on vielä edessä,” Lisäsi Gunnar Norén, Coalition Clean Balticin pääsihteeri.

HELCOMin Itämeren toimenpideohjelman tarkistuksen ja uuden ministerijulistuksen tarkoituksena on puuttuua Itämeren ympäristöhaasteisiin, jotta hyvä ympäristön tila saavutettaisiin vuoteen 2021 mennessä. Huolimatta vuonna 2007 allekirjoitetun toimenpideohjelman kunnianhimoisista tavoitteista sitoutumisen puute ja maiden epäröinti estää toimenpideohjelman täytäntöönpanoa.

Itämeren tilan parantaminen vaatii, että maiden hallitukset lunastavat ympäristölupauksensa. Oceana, FISH ja CCB haluavat nähdä sitoutumista ja selkeitä toimia, joilla:

  • Palautetaan veden laatu vähentämällä merkittävästi maatalouden ravinteiden; rehevöityimisen pääaiheuttajan, valumista mereen.
  • Elvytetään Itämeren kalakantojen tila ja varmistetaan pitkänaikavälin kestävyys.
  • Suojellaan biologista monimuotoisuutta suojelemalla tärkeitä alueita vahingollisilta ihmistoimilta.
Seuraava, viimeinen neuvottelukierros, käydään ennen Kööpenhaminan ministerikokousta 2. lokakuuta.

Lue lisää: RaceForTheBaltic sivulta »»

Edellä mainitut toimenpidevaatimukset tulevat RACE FOR THE BALTIC (RFTB) –kampanjasta, joka on useiden sidosryhmien yhteistyönä toteutettu kampanja, joka vaatii sovittujen toimien toteuttamista ja ympäristön kannalta kestäviä, tieteellisesti tuettuja, käytäntöjä koko Itämerelle palauttaakseen Itämeren ympäristön tilan. RFTB aloitettiin , ja sitä koordinoi, Zennström philanthropies , Coalition Clean Baltic (CCB), Fisheries Secretariat (FISH), ja Oceana.

Lähde: Oceana

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.