p

Tuulivoiman rakentamista edistetään lainmuutoksella

Hallitus esittää tuulivoimarakentamisen lupamenettelyjen yksinkertaistamista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella. Asiaa käsiteltiin tänään hallituksen istunnossa.

Lainmuutoksen mukaan kunta voisi myöntää teollisuus- tai satama-alueeksi asemakaavoitetulle jo rakennetulle alueelle poikkeamisen tuulivoiman rakentamiseen. Teollisuus- tai satama-alueella tuulivoiman vaikutusten on arvioitu jäävän ympäristölle vähäisemmiksi kuin rakentamattomassa ympäristössä. Tuulivoimalan rakentaminen ei saa kuitenkaan olla ristiriidassa alueen asemakaavan mukaisen käytön kanssa.

Poikkeaminen koskisi yhtä tuulivoimalaa ja helpottaisi teollisen kokoluokan tuulivoimalan rakentamista. Tällä hetkellä maankäyttö- ja rakennuslaissa vaikutuksiltaan merkittävät rakentamishankkeet eivät poikkeamisteitse ole mahdollisia.

Muut poikkeamisen edellytykset pysyisivät kuitenkin ennallaan. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle, vaarantaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteita tai haitata kaavoitusta.

Maankäyttö- ja rakennuslakia on tarkoitus muuttaa samalla myös siten, että rakennuslupa tuulivoimalalle voitaisiin myöntää tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan perusteella, vaikka yleiskaava ei ole vielä valitusten johdosta lainvoimainen. Rakentamista ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin yleiskaava on tullut voimaan. Tämä vastaisi jo nykyisin lain mahdollistamaa menettelyä, jossa rakennuslupa voidaan myöntää lainvoimaan vailla olevan asemakaavan ja poikkeamispäätöksen perusteella.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.