p

Valtavat kustannukset Arktisen alueen sulamisesta

Metaania vapautuu ikiroudan sulamisesta jolla on maailmanlaajuisia vaikutuksia.


Merijään sulaminen, jääkarhujen ahdinko ja väestön kasvu huomioidaan, mutta taloudelliset vaikutukset Arktisen alueen sulamisesta jätetään huomioitta. Arktisen alueen huippututkijat professori Gail Whiteman Rotterdamin Erasmus-yliopistosta, professori Peter Wadhams ja tutkija Chris Hope Cambridgen yliopistosta varoittavat, että alueen kesäaikainen sulaminen voi aiheuttaa valtavan taloudellisen haitan vuosien ajan.

Yleensä keskustelut toistaiseksi olettaa Arktisen alueen sulamisesta olevan hyötyä. Arktisella alueella arvellaan olevan 30% maailman löytämättä olevista kaasu- ja 13% tuntemattomista öljyvaroista, sekä avautuvat uudet laivareitit. Lloyds of London arvioi, että investoinnit Arktiselle alueelle voivat olla 100 miljardia yhdysvaltain dollaria kymmenen vuoden aikana.

Mitä yhtälöstä puuttuu on maailmanlaajuinen näkökulma Arktisen alueen muutos maapallon ilmastoon. Taloudellisessa mallinnuksessa sen huomioon ottaminen on ollut vähäistä. Entäs alueella tapahtuvat öljyvuodot ja katastrofit?

Tutkijat laskevat, että kustannukset Arktisen sulamisesta ovat valtavat, koska alue on avainasemassa maapallon toimintaan, kuten valtameriin ja ilmastoon. Ikiroudan sulaessa vapautuva metaani Itäsiperian mereltä ja Pohjois-Venäjältä maksaisi yksin 60000000000000 (60 biljoonaa) dollaria ilman lieventäviä toimenpiteitä, vastaa lähes koko maailman taloutta vuonna 2012,  (noin 70 biljoonaa dollaria). Kokonaiskustannukset ovat näinollen paljon suurempia Arktisen alueen sulamisesta, kuin mahdolliset hyödyt.

Suurin vaikutus kohdistuu kehitysmaihin, jossa kohdataan äärimmäisiä sääolosuhteita, terveyden huonontumista ja maataloustuotannon menetyksiä. Arktisen alueen muutokset vaikuttaa koko maapallon ilmastoon, vaikutus ulottuu kaikkialle, eikä vain pohjoiseen. Kaikkien pitäisi olla huolissaan tapahtuvista muutoksista. Tarvitaan lisää mallinnuksia ymmärtääksemme, mitkä alueet maailmassa ja taloudessa ovat heikommassa asemassa.

Arktisen merijään määrä supistuu ennennäkemätöntä vauhtia. Alueilla on ikiroudassa metaania 50 gigatonnia (Gt), joka on varastoituneena Arktisenmeren hydraatteihin ja Siperian ikiroutaan. Merenpohjan lämmetessä todennäköisesti vapautuu metaania tasaisesti yli 30 vuotta, tai yht'äkkiä. Metaanin suurenpi pitoisuus ilmakehässä kiihdyttää ilmaston lämpenemistä ja nopeuttaa paikallisia muutoksia Arktisella alueella, kuten nopeuttaa merijääalueen supistumista ja kiihdyttää Grönlannin jääpeitteen sulamista. Seurannaisvaikutukset tuntuvat kaikkialla.

Nykyisellä sulamisvauhdilla Arktinen merialue saattaa olla täysin jäätön jo syyskuussa vuonna 2015. Tiedemiesten arvion mukaan on todennäköistä Arktisen merialueen (Pohjoinen Jäämeri) olevan sulana puolivuotta vuodesta, noin 20 vuoden kuluttua.

Tavoitteesta huolimatta maailmanlaajuisen keskilämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen esiteollisesta ajasta, on todennäköisesti karkaamassa käsistä.

University of Cambridge: Cost of Arctic methane release could be ‘size of global economy’ warn experts »»

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.