p

Euroopan kalastusala pysyy hengissä veronmaksajien rahoilla

Vuodesta 2000 EU on maksanut noin 12,9 miljardia euroa erilaisia tukia kalastusalalle. Tästä summasta vain noin 8 miljardia on maksettu EU:n virallisten tukiohjelmien kautta. Jäsenmaat ovat itse maksaneet loput noin 4,9 miljardia valtiontuen muodossa.
Oceana julkaisi tänään kuusi kuukautta kestäneen tutkimuksen tulokset, jossa selvitettiin EU-maiden tukia kalastusalalle vuodesta 2000. Raportti osoittaa, että 8 miljardin euron EU:n virallisten tukiohjelmien lisäksi jäsenvaltiot ovat maksaneet ylimääräistä 4,9 miljardia euroa erilaisina valtionapuina kalastusteollisuudelle – ja siten monissa tapauksissa tukeneet liikakalastusta. Irlanti, Espanja, Italia ja Ranska johtavat kattamalla lähes 75 prosenttia kaikista valtionavustuksista. Oceanan raportti toteaa myös,  että vaikka EU vaatii avoimuutta, tietoa siitä, miten ja millä veronmaksajien rahoja on käyetty, jää epäselväksi ja tieto on puutteellista. Oceanan raportti osoittaa myös, että vain yhdellä prosentilla valtion tuista voidaan katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia meriympäristöön, kun taas 65 prosenttia voidaan luokitella haitallisiksi.

Suomessa kalastusteollisuudelle on maksettu noin 13 miljoonaa euroa valtionavustusta EU tuen lisäksi, joka on ollut noin 80 miljoonaa euroa. Vuodesta 2000 kalastusteollisuuden tukemiseen on siis käyetty kaikkiaan 93 miljoonaa euroa. Tämä summa ei pidä sisällään polttoainetukia, joita maksetaan erikseen. Tuet ovat olleet pääasiassa yleistä tukea kalastusalalle ja korvausta veneiden pitämisestä satamassa. Vertailun vuoksi Espanjassa maksettiin tukia samana aikana yli 2 miljardia.

–   Useimmille meistä on selvää, että veronmaksajien rahoja pitäisi käyttää yhteiseen hyvään, mutta se ei näytä koskevan kalastussektoria. Viimeisten 13 vuoden aikana vain yksi prosentti kaikista kalastusteollisuudelle annetuista tuista Euroopassa ovat olleet ympäristölle myönteisiä, vaikka koko kalastusala on riippuvainen ympäristön hyvästä tilasta, sanoo Oceanan pääjohtaja Xavier Pastor ja jatkaa:

–   Kun lisäksi otetaan huomioon Euroopan kalakantojen huono tila ja meriympäristöjen tuhoaminen, on hankala olla suuttumatta siitä, että jopa 65 prosenttia tuista tukevat suoraan tätä kielteistä kehitystä.

Valtion tuet sisältävät esimerkiksi korvauksia uusien alusten rakentamiseksi luonnonmullistusten jälkeen, alusten turvallisuustoimien parantamisen rahoittamista tai suoria tukia. Oceana on analysoinut yhteensä 450 tapausta, jossa valtiontukia on myönnetty kalastusalalle. 65 prosenttia voidaan luokitella ympäristölle haitallisiksi tai ovat epäselviä, ja alle yhdellä prosentilla tuista voi katsoa olevan suoria, positiivisia vaikutuksia meriemme luonnolle. Toinen huolestuttava seikka on, että 34 prosenttia tuista ei voida analysoida, koska ne on luokiteltu yleiseksi tueksi kalastusektorille. Tämä herättää kysymyksiä siitä, mihin nämä rahat ohjataan.

Keskiviikkona Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan äänestää ns. EMKRsta - Euroopan uudistetusta kalatalousrahastosta. Oceana kehottaa valiokunnan jäseniä lopettamaan tuet, jotka edistävät liikakalastusta.

European Fisheries Subsidies »» (pdf)

Lähde: Oceana

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.