p

Ympäristöjärjestöt vaativat toimenpiteitä Itämeren tilan patantamiseksiRavinnepäästöjen vähentäminen, kalakantojen tilan parantaminen ja uhanlaisten elinympäristöjen suojeleminen. Näitä toimenpiteitä tarvitaan, jos Itämeren tila halutaan parantaa sanovat Coalition Clean Baltic, FISH ja Oceana.

Tänään, Helsingissä, Itämerimaiden edustajat kokoontuvat keskustelemaan nykyisistä tavoitteista suojella Itämerta. Ympäristöjärjestöt Coalition Clean Baltic, FISH ja Oceana vaativat yhteisessä kannanotossaan toimenpiteitä meren tilan parantamiseksi. Järjestöt ovat myös käynnistäneet kampanjan – Race for the Baltic - HELCOMin toimenpidesuunnitelmassa sovittujen päätösten toimeenpanemiseksi.

Toimintasuunnitelma Itämeren tilan parantamiseksi allekirjoitettiin vuonna 2007. Suunnitelman toimeenpanoa tarkistetaan parhaillaan, ja uusi ministeritason julistus alleikirjoitetaan lokakuussa 2013. Jo nyt on selvää, että useiden päätösten toimeenpaneminen ei ole edistynyt ja että lisätoimia tarvitaan. Maiden välillä on eriäviä näkemyksiä, mutta jotta meren tila saadaan parannettua, Itämereimaiden täytyy lopettaa empiminen ja panna toimeen jo sovitut päätökset. Haluamme nähdä maiden sitoutuvan seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Palauttaa veden laatu vähentämällä maatalouden ravinnepäästöjä, jotka ovat suurin yksittäinen syy Itämeren rehevöitymiseen.
  • Elvyttää Itämeren kalakantojen tila ja varmistaa kestävä käyttö pitkällä aikavälillä.
  • Suojella luonnon monimuotoisuutta, erityisesti suojelemalla herkkiä alueita vahingollisilta ihmistoimilta ottamalla käyttöön asianmukaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Lähde: Oceana

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.