p

Rakennusten lämmitystarpeen normeeraaminen muuttuu

Lämmitysenergian kulutuksen normeeraamisessa otetaan 1.6.2013 käyttöön ilmastolliselle vertailukaudelle 1981–2010 lasketut lämmitystarveluvut sekä vuoden 2013 kuntajaon mukaisesti määritetyt lämmitysenergian kulutuksen normeerauskertoimet.

Lämmitystarveluvun avulla normeerataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan verrata toisiinsa saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia ja eri kunnissa olevien rakennusten ominaiskulutuksia. Nyt käyttöön otettavan ilmastollisen vertailukauden 1981–2010 lämmitystarveluku kuvaa keskimääräistä lämmitystarvetta nykyisessä ilmastoa paremmin kuin tähän asti käytössä olleen vertailukauden 1971–2000 luvut. Uuden vertailukauden vuosikeskilämpötilat ovat noin 0,3-0,4 astetta korkeammat kuin edellisellä vertailukaudella. Tämä tarkoittaa noin 2-3 % vähennystä vuotuiseen lämmitystarvelukuun.

Vertailukauden vaihtamisen yhteydessä lämmitysenergian kulutuksen normeerauksessa käytettävät kuntakohtaiset kertoimet k1 ja k2 on päivitetty vuoden 2013 alun kuntajaon mukaiseksi. Vertailupaikkakunnat säilyvät pääsääntöisesti entisinä, mutta kuntaliitosten seurauksena joillakin alueilla myös vertailupaikkakunta vaihtuu.

Normeerauksessa uusi vertailukausi käyttöön vuoden 2013 aikana

Normeerauksessa tulisi siirtyä käyttämään uutta vertailukautta vuoden 2013 aikana, jotta vuoden 2014 alussa toimijoilla olisi käytössään uudella vertailukaudella sekä siihen liittyvillä kertoimilla lasketut normitetut kulutukset. Kulutusseurannan historiatiedot olisi samalla hyvä päivittää muutaman vuoden ajalta, esimerkiksi vuoteen 2008 asti.

Vertailukauden 1981–2010 lämmitystarveluvut sekä vuoden 2013 kuntajaon mukaiset normeerauskertoimet on julkaistu Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa »»

Lisätietoja normeerauksesta Motivan sivulta »»

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.