p

Metsähallituksen hakkuut uhkaavat ympäristömerkin mainetta

Greenpeace julkisti tänään kansainvälisen raportin FSC-metsäsertifiointijärjestelmän hyvistä ja huonoista käytännöistä eri puolilla maailmaa. Suomesta mukana on tapausesimerkkejä valtionmailta Kainuusta, jossa valtion liikelaitos Metsähallitus hakkaa ympäristöarvoiltaan tärkeitä metsiä.

Metsähallitus on avohakannut ja suunnitellut hakkaavansa useilla liito-oravan elinalueilla ja vanhoissa metsissä. Greenpeacen raportti muistuttaa Metsähallituksen hakanneen viranomaisten tutkimuksissa arvokkaaksi luokiteltua Malahvian aluetta ja matkailukohteena tärkeänä pidettyä Yli-Vuokin aluetta viime talvena. Alueilla on avohakattu ekologisia yhteyksiä, maisema-alueita ja rantametsiä.

Suurimmat suomalaiset metsäyhtiöt sekoittavat Metsähallitukselta hankittua kiistanalaisten metsien puuta FSC-merkittyihin tuotteisiin. Greenpeacen mielestä tämä on ristiriidassa ympäristömerkkinä tunnetun FSC:n vaatimusten kanssa.

”FSC-merkin pitäisi kertoa kuluttajille, että puu on hankittu vastuullisesti, kestävistä lähteistä luontoa kunnioittaen. Metsähallituksen liito-oravametsien hakkuista ja muilta korkean suojeluarvon kohteilta peräisin olevan puun sekoittaminen ympäristömerkittyihin tuotteisiin on kuluttajien harhaanjohtamista”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

FSC tunnetaan ympäristöjärjestöjen tukemana sertifikaattina, mutta viime aikoina tuki on vähentynyt eri puolilla maailmaa järjestelmän väärinkäytösten takia. Greenpeace vaatii FSC:ltä toimia järjestelmän valvonnan parantamiseksi. Metsäsertifiointi on yksi työkalu metsien käytön muuttamisessa kestävämmäksi, ja FSC on käytössä olevista sertifikaateista ainoa jonka ympäristöjärjestöt näkevät tarjoavan mahdollisuuksia parempiin käytäntöihin.

Suurin osa uhanalaisista lajeista Suomessa on metsien lajeja ja niiden uhanalaisuuden suurin syy on metsätalous. Kaksi kolmasosaa metsien luontotyypeistä maassamme on uhanalaisia. Suojelualueiden määrä ja laatu eivät ole riittäviä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi. Uusimmat tutkimukset ovat todenneet etteivät nykykäytännöt esimerkiksi liito-oravan elinalueiden suojelusta riitä säilyttämään metsiä lajille sopivina elinympäristöinä. FSC:n periaatteiden mukaan FSC-merkittyihin tuotteisiin ei pidä hankkia puuta korkean suojeluarvon metsistä, joita ovat muun muassa uhanalaisten lajien elinalueet.

Greenpeacen raportti: FSC at risk. Finland: how FSC controlled wood certification is threatening Finland´s high conservation value forests and it´s species at risk


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.