p

Liuskekaasu jätettävä maahan Euroopassa WWF kehottaa jättämään käyttämättä EU:n liuskekaasuvarannot niiden negatiivisten ympäristövaikutusten takia. Liuskekaasu on fossiilinen polttoaine ja sen käyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. Euroopan komissio järjestää tänään keskustelutilaisuuden, jossa linjataan myös liuskekaasuvarantojen käyttöä Euroopassa. Fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisen lisäämisen sijaan Euroopassa pitää investoida uusiutuvaan energiaan.

”Liuskekaasun pumppaaminen on paitsi hyvin saastuttavaa, myös täysin tarpeetonta. Tärkein tavoitteemme on nyt ilmastokriisin torjuminen lisäämällä puhtaan uusiutuvan energian määrää ja jättämällä fossiiliset polttoaineet maahan. On järjetöntä etsiä ja hyödyntää taas uusia fossiilisia polttoaineita”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

WWF:n mukaan liuskekaasuvarannot pitää jättää käyttämättä, sillä niiden käyttöönottaminen ohjaa jo ennestään niukkoja energia-investointeja vääriin kohteisiin ja näin viivästyttää Euroopan siirtymistä kestävään energiatuotantoon. Liuskekaasun pumppaamisen ja hyödyntämisen negatiiviset vaikutukset ovat sekä paikallisille yhteisöille että ympäristölle suuret.

Tutkimusten mukaan fossiilisten polttoaineiden tunnetuista varoinnoista pitäisi jättää hyödyntämättä 60–80 prosenttia, joten uudet fossiiliset polttoaineet ovat vakava uhka ilmastokriisin hillitsemiselle.

”Vaikka liuskekaasun hiukkas- ja ilmastopäästöt ovat kivihiiltä ja öljyä alhaisemmat, ovat EU:n päästövähennystarpeet niin suuret, että meillä ei ole enää varaa ottaa käyttöön uusia fossiilisia polttoaineita. Liuskekaasun käyttöönotto vaatisi todella mittavia investointeja, kun sama raha voitaisiin ohjata vaikkapa päästöttömään tuuli- ja aurinkoenergiaan”, Kangas sanoo.

Luopuminen fossiilista polttoaineista on jo täysin mahdollista Euroopassa. WWF Suomen uuden Kaupunkienergiaraportin mukaan esimerkiksi Helsinki voisi luopua kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä ja siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.