p

Ilmastosopimuksen rakentaminen jatkuu Bonnissa

Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuvat virkamiestasolla 3.-14. kesäkuuta Bonnissa, Saksassa. Neuvottelut tiivistyvät tällä hetkellä kahteen päätavoitteeseen: uuden kattavan vuonna 2020 voimaanastuvan ilmastosopimuksen solmiminen vuonna 2015 sekä päästöjen kunnianhimoisempi vähentäminen jo ennen vuotta 2020.

Uudesta sopimuksesta järjestetään Bonnissa lukuisia työpajoja ja pyöreän pöydän keskusteluja. Niissä tarkastellaan muun muassa kansallisten toimien ja kansainvälisten sitoumusten suhdetta. "EU:n tavoitteena on, että osapuolet esittävät päästövähennystavoitteita uuteen sopimukseen jo vuoden 2014 aikana jotta niiden riittävyyttä ehditään kunnolla arvioida ennen sopimuksen viimeistelyä joulukuussa 2015", toteaa neuvotteleva virkamies Harri Laurikka ympäristöministeriöstä.

Lisäksi keskustellaan siitä, kuinka maita kohdellaan sopimuksessa tasapuolisesti ottaen samalla tieteen ilmastopolitiikalle asettamat vaatimukset huomioon. Tärkeitä teemoja ovat myös uuden sopimuksen rooli nykyisessä sopimusjärjestelmässä sekä päästövähennysten ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoittaminen eri maissa.

Päästöjen vähentämisessä ennen vuotta 2020 keskitytään etenkin energiantuotannon muutokseen: uusiutuvan energian voimakkaaseen lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Konkreettisia lisätoimia pyritään käynnistämään kansallisella tasolla monin tavoin, joko kiristämällä maiden päästövähennystavoitteita tai käynnistämällä täydentäviä aloitteita.  EU:n yhtenä tavoitteena tämän vuoden neuvotteluissa on yhteisymmärrys fluorihiilivetyjen (HFC-kaasut) maailmanlaajuisen tuotannon ja käytön alasajosta. HFC-kaasut ovat jopa useita tuhansia kertoja hiilidioksidia voimakkaampia kasvihuonekaasuja, joiden osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on kasvussa.

Lisäksi ilmastoneuvotteluissa pohditaan päästöjen vähentämiseen tarvittavia investointeja, teknologiaa sekä eri maiden toimintavalmiuksien tukemista.

Seuraava ilmastosopimuksen osapuolikokous järjestetään 11.-22. marraskuuta Varsovassa, Puolassa.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.