p

Euroopan uimavesien laatu paranee edelleen


Euroopan unionin uimarannoista 94 prosentissa uimaveden laatu vastaa vähimmäisvaatimuksia, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen eurooppalaisten uimavesien laatua koskevassa vuosiraportissa. Veden laatu on erinomainen 78 prosentissa ja edelliseen raporttiin verrattuna melkein 2 prosenttia enemmän täyttää vähimmäisvaatimukset.

Kyproksessa ja Luxemburgissa kaikkien ilmoitettujen uimarantojen veden laatu on erinomainen. Kahdeksassa muussa maassa laatuarvot ovat erinomaiset ja EU:n keskiarvon yläpuolella. Nämä maat ovat Malta (97 %), Kroatia (95 %), Kreikka (93 %), Saksa (88 %), Portugali (87 %), Italia (85 %), Suomi (83 %) ja Espanja (83 %). Tulokset ovat paremmat kuin viime vuoden raportissa, ja tilanne  on kehittynyt positiivisesti koko ajan sen jälkeen kun veden laatua alettiin seurata uimavesidirektiivin mukaisesti vuonna 1990.

”On rohkaisevaa huomata, että uimaveden laatu paranee Euroopassa jatkuvasti”, toteaa ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik. "Vielä on kuitenkin tehtävää sen varmistamiseksi, että kaikki vedet soveltuvat uimiseen ja juomiseen ja että vesiekosysteemi pysyy terveenä.  Vesi on arvokas luonnonvara, ja kaikki tarvittavat toimenpiteet sen suojelemiseksi on toteutettava."

"Pohjoisen vuonoista subtrooppisiin rantoihin Eurooppa on täynnä vesiä, joissa voi virkistäytyä kesällä", sanoo Euroopan ympäristökeskuksen johtaja Jacqueline McGlade. "Tiistaina (21.5.2013) julkaistu raportti osoittaa, että uimaveden laatu on yleisesti ottaen erittäin hyvä. Edelleen on kuitenkin uimarantoja, joilla esiintyy saasteongelmia. Siksi kehotamme ihmisiä tarkistamaan oman suosikkiuimarantansa saaman arvosanan."

Euroopan ympäristökeskus kokoaa joka vuosi yhteen paikallisviranomaisten yli 22 000 uimarannasta 27 Euroopan unionin jäsenmaassa, Kroatiassa ja Sveitsissä keräämät uimaveden laatua koskevat tiedot sekä tiedot jätevesistä ja karjasta johtuvista bakteeritasoista. Yli kaksi kolmasosaa uimarannoista on merenrantoja ja loput jokien ja järvien rantoja.

Kukin raportti perustuu edellistä uimakautta koskeviin tietoihin, eli tämän vuoden raportissa (engl)  kootaan yhteen kesällä 2012 kerätyt tiedot. Vaikka taso on yleisesti parantunut, tämän vuoden raportista käy ilmi, että lähes 2 prosenttia meren-, järven- ja jokirantojen uimavedestä on laadultaan heikkoa. Eniten vaatimusten vastaisia uimarantoja on Belgiassa (12 %), Alankomaissa (7 %) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (6 %). Osa näistä rannoista oli suljettava vuoden 2012 uimasesongin aikana. Yleensä rannikolla sijaitsevat uimarannat saivat hyvät arvosanat; yli 95 prosenttia EU:n uimarannoista täytti vähimmäisvaatimukset ja 81 prosenttia sai erinomaisen arvosanan. Järvien ja jokien uimarannoista taas 91 prosenttia täytti vähimmäisvaatimukset ja erinomaisen arvosanan sai 72 prosenttia.

Sadevesitulvat, joita aiheutuu, kun viemärit eivät pysty käsittelemään rankkasateita, ovat edelleen ongelma joillakin alueilla, joskin vesien käsittelyn paraneminen ja ympäristöön laskettujen käsittelemättömien jätevesipäästöjen väheneminen ovat parantaneet veden laatua. 1990-luvun alussa uimarannoista noin 60 prosentissa veden laatu oli erinomainen, ja 70 prosenttia täytti vähimmäisvaatimukset.

Lähde: EYK

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.