p

Vedystä on moneksi

Vety on moneen sopiva energian kantaja, jonka avulla voidaan varastoida energiaa ja pienentää päästöjä sekä paikallisesti energian käyttökohteessa että globaalisti. Liikennesovellusten ohella vety energian kantajana on nousemassa merkittävään rooliin uusiutuvan energian varastoinnissa ja siirrossa mahdollistaen kasvun kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

VTT:n koordinoiman Suomen vetytiekartta -hankkeen tulokset julkaistiin Tekesin Polttokennot-ohjelman Vetyseminaarissa 12.4.2013. Realistisia mahdollisuuksia luotaavassa raportissa visioidaan, millaisia mahdollisuuksia vetyteknologian laajamittainen käyttöönotto voisi Suomelle tarjota ja millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä. Tekesin Polttokennot-ohjelman päättyessä etsitään konkreettisia hyödyntämispolkuja tulevaisuuteen.

Vety energiavarastona kasvattaa uusiutuvan energian hyödyntämistä

Vedyn keskeisiä energiateknisiä sovelluksia liikennepolttoaineen ohella ovat uusiutuvan energian kuten aurinko- ja tuulienergian varastointi ja siirto, hajautettu sähkön- ja lämmön tuotanto, älykkäät energiaverkot, varavoima sekä synteettisten biopolttoaineiden jalostus. Elektrolyyttinen vedyn tuotanto mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun tasapainottamalla sähköverkkoa muuttuvana kuormana. Tulevaisuudessa asumisen, teollisuuden ja liikkumisen energiatarpeet ja -tuotanto voidaan yhdistää tosiaan tukevaksi järjestelmäksi ja optimoida älykkäästi vedyn avulla. Myös jätteistä ja jäteveden käsittelystä saatava biokaasu yhdistyy kokonaisuuteen.

”Vedyn, biokaasun ja polttokennojen hyödyntämistä uusiutuvien energialähteiden kanssa yhdistetyssä prosessissa testataan jo eri puolilla maailmaa. Tällaisia testialueita tarvitaan Suomessakin”, ehdottaa Tekesin Polttokennot-ohjelman koordinaattori Anneli Ojapalo.

Sähköä, lämpöä ja huoltovarmuutta kiinteistöihin ja maatiloille

Vety ja polttokennot tarjoavat mahdollisuuden kiinteistöjen ja maatilojen energian käytön tehostamiseksi sekä hajautettuun sähkön tuotantoon. Pienimuotoiset putkijakelukokeilut voitaisiin käynnistää taajamissa, missä syntyy teollisuuden sivutuotevetyä.  Maatiloilla paikallisesti tuotetusta biokaasusta voidaan reformoida synteesikaasua tai vetyä polttokennolle, joka tuottaa sekä sähköä että lämpöä. Hajautettu energiajärjestelmä parantaa huoltovarmuutta myrskyjen aiheuttamien sähkökatkosten varalle. Pelkästään varavoimaksi tarkoitettuja polttokennomoduuleita on jo kaupallisena.

Lähde: Tekes
Kuva: H2-merkki. VTT

Aiheesta aikaisemmin:


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.