p

SLL: Talvivaaran harkittava vuotoliuoksen sijoittamista avolouhokseen

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää harkitsemattomana, että Kainuun Ely-keskus ja Talvivaara suunnittelevat kipsisakka-altaan uuden vuodon takia lisäävänsä jätevesien johtamista varoaltaisiin. Kaivosprosessissa syntyneitä jätevesiä ei pidä liiton mielestä johtaa väliaikaisiksi tarkoitettuihin altaisiin, mistä ne voivat päätyä luontoon.

"Eikö olisi järkevää, että Talvivaara minimoisi jälleen pulppuavan myrkkyvuodon vaikutuksia ja juoksuttaisi kipsisakka-altaan jätevedet avolouhokseen? Avolouhoksessa on tilaa, koska sitä on tyhjennetty jo pitkään. Louhos olisi myös turvallisempi säilytyspaikka jätevesille kuin hätäisesti tehdyt, maapohjaiset ja tilapäiseen käyttöön tarkoitetut varoaltaat", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin puheenjohtaja Johan Heino.

Heino muistuttaa, että Talvivaaralla on tiettävästi myös tekniset valmiudet pumpata kaikki vuotovedet louhokseen, mikäli Kainuun ELY-keskus vain niin määrää.

Talvivaara on lisäksi suunnitellut juoksuttavansa etelän suuntaan jopa 1500 kuutiota jätevettä tunnissa. Hallinto-oikeus kuitenkin rajoitti vastikään yhtiölle sallittua jätevesien juoksutusmäärää. Oikeuden pyrkimyksenä oli rajoittaa voimakkaan virtauksen ja päästöjen todennäköisesti aiheuttamia merkittäviä ympäristöhaittoja. Oikeuden välipäätöksen mukaan juoksutusmäärä saisi olla nykyhetkellä alla sata kuutiota tunnissa.

Talvivaaran 8.4. antaman pörssitiedotteen mukaan liuosta on vuotanut noin 300 000 kuutiota ja allas vuotaa tyhjiin eli yhteensä vuotoa olisi 600 000 kuutiota. Tämä on noin puolet varoaltaiden kapasiteetista ja sopii liiton arvion mukaan avolouhokseen kokonaan. Tarvetta lisätä päästöjä laitoksen ulkopuolella ei tällöin olisi.

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.