p

Testisähköbussin koeajot alkavat Espoon bussireitillä 11

VTT aloittaa koeajot testisähköbussilla maalis-kuussa Espoon bussireitillä 11. Ajojen tarkoituk-sena on testata kotimaisten komponenttivalmis-tajien tuotteiden toimivuutta ja ominaisuuksia. Ajot tehdään ilman matkustajia.

Testisähköbussin avulla testataan eri valmistajien komponenttien toimivuutta sekä laboratoriossa että Suomen vaativissa olosuhteissa. Kompo-nenttien ominaisuuksia voidaan myös verrata markkinoilla oleviin tuotteisiin.

Hankkeen tavoitteena on auttaa kotimaista sähköajoneuvoteollisuutta suunnittelemaan kansainvälisille markkinoille kilpailukykyisiä komponentteja tai osajärjestelmiä.

Testisähköbussi on rakennettu VTT:n koordinoimassa eBus-projektissa yhteistyössä tutkijoiden ja sähköajoneuvomarkkinoista kiinnostuneiden toimijoiden kesken. Ajoneuvon kotimaisuusaste on erittäin korkea. Järjestelmien yhteensovittamisesta ja kokoonpanosta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja suunnittelua tukevasta simuloinnista Aalto-yliopisto. Komponenttivalmistajat European Batteries on toteuttanut akkujärjestelmän ja Vacon taajuusmuuttajat. Ajoneuvo on räätälöity Kabus Oy:n valmistamaan bussirunkoon.

Sähköautojen kehittämisessä ollaan maailmalla jo pitkällä. VTT kohdistaa kehitystyönsä Suomelle sopivimpaan tehtäväkenttään eli raskaiden sähköautojen ja työkoneiden kehittämiseen. Tätä tarkoitusta varten VTT:llä on Otaniemessä ajoneuvolaboratorio, jossa voidaan tutkia sähköisiä ajoneuvoja ja niiden voimalinjaa kokonaisuutena. Laboratoriossa mitataan muun muassa sähkömoottoreiden, sähköelektroniikan ja akkujen ominaisuuksia.

VTT on käynnistänyt älykästä ja vähähiilistä liikennettä kehittävän SMILE-kärkiohjelman, jolla VTT vastaa tulevaisuuden energia- ja ilmastohaasteisiin. Ne edellyttävät entistä energiatehokkaampia ajoneuvoja ja liikennemuotoja tavara- ja henkilöliikenteessä sekä vähähiilisten energiamuotojen käyttöönottoa. SMILE-kärkiohjelman tutkimusprojekteissa etsitään uusia monialaisia ratkaisuja yhdistämällä osaamista liittyen muun muassa ajoneuvoihin, liikenne- ja energiajärjestelmään, liikennepalveluihin, polttoaineisiin ja yhdyskuntasuunnitteluun.

Lähde: VTT
Kuva: eBus-testisähköbussi (valokuvaaja Antonin Halas)

Aiheesta aikaisemmin:
VTT panostaa tulevaisuuden sähköajoneuvojen kehittämiseen


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.